Previous Page of 7Next Page

item trong pokemon

spinner.gif

List item có thể có trong Pokemon Emerald.

Lưu ý: Đây chỉ là list item có thể tìm được trong Emerald thôi, cho nên đừng thắc mắc về những cái không có trong Emerald như Thick Club, Shadow Tag, v.v... OK? 

1. Item giúp hồi phục. 

2. Item ngòai lề. 

3. Item dành cho Pokemon giữ. 

4. Ball 

5. Key item. 

Sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

************************************************** ********* 

1. Item giúp hồi phục:

Item: Antidote 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 100 $ 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Poison.

Item: Awakening 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 200 $ 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Sleep.

Item: Berry Juice 

Nơi tìm: Kèm với Pokemon Shuckle hoang dã. 

Công dụng: Hồi phục 20 HP.

Item: Blue Flute 

Nơi tìm: Đường 113-Soot Sack. 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Sleep.

Item: Burn Heal 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 100 $ 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Burn.

Item: Elixir 

Nơi tìm: Những hang động. 

Công dụng: Hồi phục 10 PP của cả 4 chiêu của 1 Pokemon.

Item: Energy Root 

Nơi tìm: Thị trấn Lavaridge. 

Giá mua: 800 $ 

Công dụng: Hồi phục 200 HP của một Pokemon.

Item: Energy Powder 

Nơi tìm: Thị trấn Lavaridge. 

Giá mua: 500 $ 

Công dụng: Hồi phục 50 HP của một Pokemon.

Item: Ether 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 500 $ 

Công dụng: Hồi phục đầy PP 1 đòn của 1 Pokemon.

Item: Fresh Water 

Nơi tìm: Nơi tìm: Máy bán nước tự động trên sân thượng Pokemart ở thành phố Lilycove. 

Giá mua: 200 $ 

Công dụng: Hồi phục 50 HP của một Pokemon.

Item: Full Heal 

Nơi tìm: Tầng 5 Pokemart ở Lilycove city/Pokemart ở Pokemon League. 

Giá mua: 600 $ 

Công dụng: Chữa khỏi tất cả mọi vấn đề về trạng thái trên một Pokemon.

Item: Full Restore 

Nơi tìm: Pokemart ở Pokemon League. 

Giá mua: 3000 $ 

Công dụng: Hồi phục đồi máu và cứu chữa khỏi mọi vấn đề về trạng thái trên một Pokemon.

Item: Heal Powder 

Nơi tìm: Thị trấn Lavaridge. 

Giá mua: 450 $ 

Công dụng: Hồi phục mọi vấn đề về trạng thái trên một Pokemon.

Item: Hyper Potion 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 1200 $ 

Công dụng: Hồi phục 200 HP của một Pokemon.

Item: Ice Heal 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 250 $ 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Fronzen.

Item: Lava Cookie 

Nơi tìm: Jagged Pass. 

Giá mua: 250 $ 

Công dụng: Chữa khỏi tất cả mọi vấn đề về trạng thái trên một Pokemon.

Item: Lemonade. 

Nơi tìm: Máy bán nước tự động trên sân thượng Pokemart ở thành phố Lilycove. 

Giá mua: 350 $ 

Công dụng: Hồi phục 80 HP trên một Pokemon.

Item: Max Elixir 

Nơi tìm: Những hang động. 

Hồi phục tất cả PP của tẩt cả các đòn trên một Pokemon.

Item: Max Ether 

Nơi tìm: Những hang động. 

Công dụng: Hồi tất cả PP của một đòn trên một Pokemon.

Item: Max Potion 

Nơi tìm: Pokemart ở Pokemon League. 

Giá mua: 2500 $ 

Công dụng: Hồi phục đầy HP của một con Pokemon.

Item: Max Revive 

Nơi tìm:Những hang động. 

Công dụng: Cứu sống Pokemon đã hết HP và hồi đầy lại HP.

Item: Moo Moo Milk 

Nơi tìm: Kèm với Milktank hoang dã (Milktank có thể tìm thấy ở Safarri Zone chỉ sau khi đập xong Elite 4). 

Công dụng: Hồi phục 50 HP của một Pokemon.

Item: Paralyz Heal 

Nơi tìm: Pokemarts. 

Giá mua: 200 $ 

Công dụng: Cứu chữa một Pokemon khỏi trạng thái Paralyze.

Item: Potion 

Nơi tìm: Pokemart ở Petalburg và Dewford. 

Giá mua: 300 $ 

Công dụng: Hồi phục 20 HP của một Pokemon.

Item: Red Flute 

Nơi tìm: Đường 113-Soot Sack (phải đi 500 bước). 

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái bị mê hoặc.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended