Previous Page of 2Next Page

cah dien cua KCD-tinh va chon cach dien

spinner.gif

Cau 4: cach dien cua khi cu dien: khai quat, vat lieu, ket cau, yeu cau doi voi ket cau. Tinh va chon cach dien trong khi cu dien cao ap. 

cach dien cua KCD cao ap: 

khai quat: cach dien cua KCD co tac dung cach ly cac vat dan dien giua cac pha khac nhau va voi cac bo phan noi voi dat. 

Cach dien co loai boc truc tiep voi cac thanh dan dien(son cach dien, giay, vai cach dien), co laoi co ket cau rieng( su cach dien). 

vat lieu: 

vat lieu cach dien co the phan loai nhu sau: ko khi, dau, chat ran va phuc hop.

Do ben cach dien the hien bang dien ap choc thung, die ap phong dien tren be mat va do ben xung. Dien ap ma xay ra choc thung cach dien goi la dien ap choc thung, con dien ap ma xay ra phong dien tren be mat cach dien chat ran goi la dien ap phong dien. Dien ap phong dien chia ra dien ap phong dien kho va phong dien uot.

Vat lieu va moi truong cach dien: 

Trong KCDCA thuong su dung vat lieu va moi truong cach dien gioi thieu o bang 1.8 

Vat lieu va moi ttruong cach dien su dung trong KCDCA 

Moi truong cach dien: 

chat khi: 

ko khi: 

o ap suat khi quyen 

o ap suat cao

 

elegat( SF6) 

chan ko: 

do chan ko cao( 10^-4 _ 10^-6) 

vat lieu cach dien: 

chat long: 

dau bien ap 

chat ran: 

su 

giay, bakelit 

ghi chinat 

fip 

cacton prespan 

cat thach anh 

go 

chat deo 

thuy tinh huu co 

eboxit...

2.ket cau: 

Ket cau cua cac linh kien cach dien 

Theo tac dung cac kinh kien cach dien co the phan loai nhu sau: su tru, su xuyen, su keo, su don, su ong dan, ko khi, su dau nao... 

Su tru va su xuyen co tac dung cach dien va co dinh cac phan tu dan dien trong KCDCA 

Su vo la nhung linh kien cach dien rong de long cac thanh dan dien hay chua cac vat cach dien khac va chat long cach dien 

Su keo co tac dung cach dien va truyen chuyen dong tu phan tu noi dat cho thanh dan dien di dong cua KCDCA. 

Su don noi chung tuong tu nhu su keo, nhung ko chiu luc co huong truc chi chiu luc co huong kinh(chiu luc uon) 

Su ong dan ko khi co tac dung de chuyen ko khi vao cac bo phan mang dien ap trong may ngat ko khi 

Trong su dau vao dien ap cao cach dien giua thanh dan dien va thuc hien bang giay tham dau va dau chua trong su vo. Ve ket cau su dau vao co the chia ra kieu dau ong chan va kieu tu dien 

Su dau vao kieu dau ong chanthuong su dung o KCDCA co dien ap 110KV, 150KV va 220KV gom: thanh dan dien kieu ong 3 dat o giua roi den cac ong cach dien long vao nhau va cach nhau 1 khe ho de dau bien ap chay vao, tat ca cac chi tiet nay duoc chua trong su vo tren va su vo duoi. 

Su dau vao kieu tu dien co ban dua tren nguyen ly tu dien de dieu hoa su phan bo dien truong. Theo ket cau su dau vao kieu nay lai phan ra: kieu tu dien bakelit va kieu tu dien giay tham dau 

A, su dau vao kieu tu dien bakelit lam bang giay bakelit quan lien tuctren thanh dan dien, cu cach 1 so giay bakelit lai dat 1 lop nhom mong 

Su dau vao kieu nay dung trong KCD tram trong nha voi dien ap nho hon 35KV thi ko can co su vo boc ngoai, con dung trong KCD tram ngoai troi voi dien ap nho hon 110KV thi thanh dan va cac lop giay bakelit nhom duoc co dinh trong su vo de chong am bao ve cac lop giay bakelit, khoang trong giua thanh dan dien giay bakelit va thanh su vo chua dau bien ap. 

B, su dau vao kieu tu dien giay tham dau:la su dung tong hop giua giay tham dau kieu tu dien va dau. Giay tham dau duoc quan chat lien tuc tren thanh dan, cach 1 so lop dat 1 lop nhon mong. Chi tiet nay duoc su dung trong su vo va ngam dau bien ap. Su dung cach dien giay tham dau kieu tu dien cho phap giam duong kinh va trong luong cua su dau vao. 

Ngoai ra cac linh kien cach dien co the duoc phan loai theo: tra trong nha hay ngoai troi, cach co dinh mu gang cua su cach dien... 

4.yeu cau doi voi ket cau: 

Trong ket cau khi cu dien phai dam bao cach dien: 

A, giua cac bo phan mang dien ap va cac phan noi dat 

B, giua cac chi tiet co dien the khac nhau 

C, giua nhung phan tu o canh cac cuc mang dien ap cao 

D, giua tiep diem tinh va tiep diem dong o vi tri ngat 

Muc do cach dien phai phu hop voi tieu chuan cua nha nuoc( hien nay ta van hay lam theo tieu chuan cua Lien Xo- GOCT). Muc do nay duoc bao dam bang cah\ch chon khoang cach cach dien can thiet va kich thuoc chinh cua cac chi tiet cach dien: su cach dien, tam dem cach dien, tam mang chan... 

Che tao cac linh kien cach dien can dat duoc cac yeu cau: 

hoan toan loai tru kha nang choc thung cach dien( chat ran va chat long)

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended