Previous Page of 3Next Page

Chuong 2 Cau truc cua giao tiep

spinner.gif

Chương 2 Cấu trúc của giao tiếp 

I.Truyền thông trong giao tiếp : khía cạnh truyền thông của giao tiếp đc biểu hiện ở chỗ,trong giao tiếp con người trao đổi thông tin với nhau.Quá trình này diễn ra trên 2 cấp độ : cấp độ cá nhân và tổ chức 

1.Quá trình truyền thông giữa 2 cá nhân : 

1.1.Mô hình truyền thông : 

Thông tin phản hồi : 

+ Ý nghĩ =>Mã hóa(Người phát) =>Thông điệp(Kênh) =>Tiếp nhận->Giải mã(người nhận) < = > Nhiều 

1.2 Hoàn thiện quá trình truyền thông giữa các cá nhân :quá trình truyền thông trong giao tiếp có hiệu quả hay k trước hết phụ thuộc vào người phát và người nhận 

1.2.1 Đối với người phát : Khi đưa ra bản thông điệp ,chẳng hạn bằng lời nói,người nói cần chú ý : 

+Cái gì :tức là nói cái gì,nói vấn đề gì/// 

+Tại sao: tức là tại sao phải nói ra điều đó,nói điều đó nhằm mục đích gì..? 

+Với ai : tức là cần chú ý tìm hiểu người nghe là ai 

+Khi nào : tức là đưa ra bản thông điệp vào thời điểm nào cho phù hợp 

+Ở đâu : chú ý đến vấn đề này ,người phát cần cân nhắc xem đưa ra bản thông điệp ở đâu,trong hoàn cảnh nào để đạt hiệu quả cao nhất. 

+Bằng cách nào : tức là nhắc xem truyền thông tin dưới hình thức nào,bằng cách nào cho hiệu quả. 

1.2.2.Đối với người nhận :Để tiếp nhận và giải mã thông điệp từ người phát 1 cách đầy đủ,chính xác người nhận cần chú ý : 

+Cái gì :tức là nói cái gì,nói vấn đề gì/// 

+Tại sao: tức là tại sao phải nói ra điều đó,nói điều đó nhằm mục đích gì..? 

+Với ai : tức là cần chú ý tìm hiểu người nghe là ai 

+Khi nào : tức là đưa ra bản thông điệp vào thời điểm nào cho phù hợp 

+Ở đâu : chú ý đến vấn đề này ,người phát cần cân nhắc xem đưa ra bản thông điệp ở đâu,trong hoàn cảnh nào để đạt hiệu quả cao nhất. 

+Bằng cách nào : tức là nhắc xem truyền thông tin dưới hình thức nào,bằng cách nào cho hiệu quả. 

Cũng như người phát thường đặt mình vào vị trí người nhận để hiểu người nhận và từ đó định hướng,điều chỉnh quá trình truyền tin,người nhận cần đặt mình vào vị trí người phát để hiểu đc tâm tư,tình cảm,nguyện vọng,...của người phát... 

2.Truyền thông trong tổ chức  

2.1 Khái niệm tổ chức :Là tập hợp người có cơ cấu nhất định,cùng tiến hành 1 hoạt động nào đó vì lợi ích chung. 

2.2 Các hình thức truyền thông trong tổ chức : 

- Truyền thông chính thức : là truyền thong theo hình thức đc quy định,hoặc bản thân quá trình truyền thông là 1 bộ phận của công việc. 

Những hình thức truyền thông chính thức phổ biến trong tổ chức là báo cáo,tờ trình,thông báo,biên bản.... 

Truyền thông chính thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của tổ chức. 

-Truyền thông k chính thức : là quá trình trao đổi thông tin trong giao tiếp k chính thức,người phát đi bản thông điệp chỉ với tư cách cá nhân,k thay măt ai hay đại diện cho ai 1 cách chính thức. 

Truyền thông không chính thức không những thỏa mãn nhu cầu xã hội của các thành viên mà còn có thể giúp ích cho hoạt động của tổ chức,vì đây là hình thức truyền thông nhanh,có hiệu quả. 

-Chiều truyền thông : trong 1 tổ chức,quá trình truyền thông giữa các bộ phận,các cá nhân diễn ra theo nhiều chiều :từ trên xuống,dưới lên và theo chiều ngang. 

- Mạng truyền thông : trong 1 tổ chức ,các chiều truyền thông ngang dọc giữa các thành viên tạo nên mạng truyền thông của tổ chức đó. 

+Mang dây chuyền có kết cấu dọc với năm cấp. 

+Mạng chữ Y 

+Mạng bánh xe 

+Mạng vòng tròn 

+Mạng hình sao(đan chéo) 

II.Nhận thức trog giao tiếp :trong giao tiếp chúng ta còn nhận thức,tìm hiểu người khác và nhận thức bản thân,tức là xây dựng nên hình ảnh về đối tượng giao tiếp và về bản thân.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended