Previous Page of 65Next Page

mrbig244_Triethoc_tracnghiem

spinner.gif

CÂU HỎI TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Câu 1: Hãy sắp xếp theo trình tự xuất hiện từ sớm nhất đến muộn nhất các hình thức thế giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại: 

a. Tôn giáo - thần thoại - triết học 

b. Thần thoại - tôn giáo - triết học (b) 

c. Triết học - tôn giáo - thần thoại 

d. Thần thoại - triết học - tôn giáo 

Câu 2: Triết học ra đời vào thời gian nào? 

a. Thiên niên kỷ II. TCN 

b. Thế kỷ VIII - thế kỷ VI trước CN (b) 

c. Thế kỷ II sau CN 

Câu 3: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu? 

a. Ấn Độ, Châu Phi , Nga 

b. Ấn Độ, Trung Quốc , Hy Lạp (b) 

c. Ai Cập, Ấn Độ , Trung Quốc 

Câu 4: Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào? 

a. Như một đối tượng vật chất cụ thể 

b. Như một hệ đối tượng vật chất nhất định 

c. Như một chỉnh thể thống nhất (c) 

Câu 5: Triết học là gì?  

a. Triết học là tri thức về thế giới tự nhiên 

b. Triết học là tri thức về tự nhiên và xã hội 

c. Triết học là tri thức lý luận của con người về thế giới 

d. Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và vị trí của con người trong thế giới (d) 

Câu 6: Triết học ra đời trong điều kiện nào? 

a. Xã hội phân chia thành giai cấp 

b. Xuất hiện tầng lớp lao động trí óc 

c. Tư duy của con người đạt trình độ tư duy khái quát cao và xuất hiện tầng lớp lao động trí óc có khả năng hệ thống tri thức của con người (c) 

Câu 7: Triết học ra đời từ đâu? 

a. Từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn (a) 

b. Từ sự suy tư của con người về bản thân mình 

c. Từ sự sáng tạo của nhà tư tưởng 

d. Từ sự vận động của ý muốn chủ quan của con người 

Câu 8: Nguồn gốc nhận thức của triết học là thế nào? (trả lời ngắn trong 3 - 5 dòng) 

Đáp án: Con người đã có một vốn hiểu biết phong phú nhất định và tư duy con người đã đạt tới trình độ trừu tượng hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên các học thuyết, các lý luận. 

Câu 9: Nguồn gốc xã hội của triết học là thế nào? (trả lời ngắn trong 5 dòng). 

Đáp án: Xã hội phát triển đến mức có sự phân chia thành lao động trí óc và lao động chân tay, nghĩa là chế độ công xã nguyên thuỷ đã được thay bằng chế độ chiếm hữu nô lệ - chế độ xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử. 

Câu 10: Đối tượng của triết học có thay đổi trong lịch sử không? 

a. Không  

b. Có (b) 

Câu 11: Thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu là vào thế kỷ nào 

a. Thế kỷ XIV - XV 

b. Thế kỷ XV - XVI (b) 

c. Thế kỷ XVI - XVII 

d. Thế kỷ XVII - XVIII 

Câu 12: Tên gọi thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu có nghĩa là gì? 

a. Khôi phục chủ nghĩa duy vật thời kỳ cổ đại 

b. Khôi phục triết học thời kỳ cổ đại. 

c. Khôi phục nền văn hoá cổ đại. (c) 

d. Khôi phục phép biện chứng tự phát thời kỳ cổ đại 

Câu 13: Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội nào sang hình thái kinh tế - xã hội nào? 

a. Từ hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ sang hình thái kinh tế - xã hội phong kiến. 

b. Từ hình thái kinh tế - xã hội phong kiến sang kình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. (b) 

c. Từ hình thái kinh tế - xã hội TBCN sang hình thái kinh tế - xã hội XHCN. 

d. Từ hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thuỷ sang hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ 

Câu 14: Khoa học tự nhiên bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ nào? 

a. Thời kỳ Phục Hưng (a) 

b. Thời kỳ trung cổ 

c. Thời kỳ cổ đại 

d. Thời kỳ cận đại 

Câu15: Quan hệ giữa khoa học tự nhiên với thần học ở thời kỳ Phục Hưng như thế nào? 

a. Khoa học tự nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào thần học và tôn giáo

Previous Page of 65Next Page

Comments & Reviews (22)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended