Previous Page of 4Next Page

TU TUONG HO CHI MINH VE VAN DE DAN TOC TRONG CACH MANG VIET NAM

spinner.gif

Do la uoc nguyen, la ham muon tot bac cua Ho Chi Minh va la uoc nguyen mong moi bao doi nay cua nhan dan cac dan toc Viet Nam. Nguoi noi: "Toi chi co mot su ham muon, ham muon tot bac, la lam sao cho nuoc ta hoan toan doc lap, dan ta duoc hoan toan tu do, dong bao ai cung co com an, ao mac, ai cung duoc hoc hanh." (5) 

Thuc hien duoc uoc nguyen do, theo Ho Chi Minh chinh la nham giai quyet mot cach triet de va thiet thuc van de dan toc o mot nuoc thuoc dia nua phong kien. 

The nhung di ve dau va xay dung mot xa hoi nhu the nao de thuc hien duoc uoc nguyen do nhan dan cac dan toc Viet Nam cung nhu cho ca nhan loai bi ap buc, boc lot? Do la dieu tran tro, uu tu khong chi o Ho Chi Minh ma o tat ca nhung nguoi co luong tri, trong dao ly, trong nghia tinh khac. Su bat gap va diem tuong dong trong tu duy giua Ho Chi Minh voi nhung nguoi sang lap ra hoc thuyet cach mang va khoa hoc cua thoi dai cung chinh la o cho do. 

Chung kien canh song lam than, kho cuc, bi boc lot toi tham te cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong o thuoc dia va chinh quoc, chung kien canh song trai ngang cua bon tu san, thuc dan giau co va gian ac, nen con duong giai phong xa hoi, giai phong con nguoi ma ca Ho Chi Minh va C. Mac, Ph. Angghen, V. I. Lenin deu khang dinh la phai tien len chu nghia xa hoi va chu nghia cong san, chu khong phai la di theo con duong tu ban chu nghia, cang khong phai la quay tro lai che do phong kien. 

Doi voi Viet Nam, Ho Chi Minh khang dinh truoc sau nhu mot, la chi co chu nghia xa hoi moi co du co so va dieu kien de thuc hien cong cuoc giai phong con nguoi mot cach triet de va thiet thuc. Tuc la thuc hien duoc day du cac quyen cua con nguoi, trong do co quyen song, quyen tu do va quyen muu cau hanh phuc cua tat ca moi nguoi. 

Cung chinh vi vay ma con duong di len chu nghia xa hoi va doc lap phai gan lien voi chu nghia xa hoi tro thanh noi dung cot loi trong tu tuong Ho Chi Minh, va la muc tieu chien luoc trong su nghiep cach mang cua Dang Cong san Viet Nam suot hai phan ba the ky va mai mai ve sau. 

Xuat phat tu hoan canh cua Viet Nam, di len chu nghia xa hoi tu mot nuoc nong nghiep ngheo nan, hau qua cua bon thuc dan, phong kien de lai rat nang ne nen Ho Chi Minh cho rang: "Chu nghia xa hoi la lam sao cho nhan dan du an, du mac, ngay cang sung suong, ai nay duoc hoc hanh, om dau co thuoc, gia khong lao dong thi duoc nghi, nhung phong tuc tap quan khong tot dan dan duoc xoa bo... tom lai, xa hoi ngay cang tien, vat chat ngay cang tang, tinh than ngay cang tot, do la chu nghia xa hoi." (6) 

Thu ba, phai thuc hien quyen binh dang giua cac dan toc va doan ket, giup do lan nhau cung tien bo trong dai gia dinh cac dan toc Viet Nam. 

Lich su cua Viet Nam da chung minh trong cong dong cac dan toc o nuoc ta khong he co dan toc lon (dan toc nhieu nguoi) di ap buc, boc lot dan toc nho (dan toc it nguoi), ma quan he giua cac dan toc voi nhau la quan he anh em, ruot thit. Truyen thong quy bau do cua dan toc Viet Nam nhu Ho Chi Minh da nhan manh: "Dong bao Kinh hay Tho, Muong hay Man, Giarai hay Ede, Xodang hay Bana... deu la con chau Viet Nam, deu la anh em ruot thit. Chung ta song chet co nhau, suong kho cung nhau, no doi giup nhau."(7) 

Ben canh viec len an thu doan de hen cua bon thuc dan, phong kien dung chinh sach "chia de tri" nham chia re cac dan toc Viet Nam va de kim ham cac dan toc trong vong ngheo nan va dot nat, Ho Chi Minh da chi ro tinh uu viet cua che do moi de nham giai quyet dung dan van de dan toc o Viet Nam: "Chinh sach dan toc cua Dang va Nha nuoc ta la: Cac dan toc deu binh dang va phai doan ket chat che, thuong yeu giup do nhau nhu anh em. Dong bao mien xuoi phai ra suc giup do dong bao mien nguoc cung tien bo ve moi mat." (8) 

Hau qua cua che do thuc dan phong kien va cac the luc thu dich chong pha cach mang de lai o Viet Nam la rat nang ne; de khac phuc hau qua do nham thuc hien quyen binh dang giua cac dan toc va xay dung cuoc song am no, hanh phuc cho dong bao mien xuoi cung nhu mien nguoc, Ho Chi Minh luon coi trong tinh doan ket, thuong yeu giup do lan nhau giua cac dan toc anh em o trong nuoc. Boi, chi co tren co so doan ket moi tao nen suc manh to lon cho cach mang Viet Nam de thuc hien thang loi cac muc tieu cua cach mang da de ra.

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended