Previous Page of 35Next Page

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

spinner.gif

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Bài đọc 

 

Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết  

bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản  

chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ  

ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về  

trong tương lai.  

Dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về  

trong tương lai mới chỉ là dự đoán, hãy còn là những con số vô hồn,  

đôi khi được gọt giũa rất đẹp, nằm yên lành trên những trang giấy  

trắng mà thôi. Chính vì cái ngày mai chưa biết ấy mà ai cũng tỏ ra có  

lý khi nghĩ về dự án.  

Nhưng tiền tệ có tính thời gian. Tôi, bạn, các nhà tư bản và cả  

Bà Ngoại chân quê nữa, ai cũng muốn nhận được đồng tiền chắc  

chắn ngày hôm nay (đồng tiền an toàn) hơn là những đồng tiền  

không chắc chắn (đồng tiền rủi ro) vào năm sau.  

Mặt khác, các nguồn lực luôn hạn hẹp chứ không phải là vô  

tận. Thẩm định, lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án cũng có  

nghĩa là chấp nhận bỏ qua cơ hội đầu tư vào một dự án khác  

.  

Cứ như vậy, dự án không có gì là ghê gớm cả mà trái lại, nó  

chứa đựng những điều rất gần gũi với suy nghĩ tự nhiên của tất cả mọi  

người. Những câu hỏi thật đơn giản và bình thường như vậy sẽ trở  

thành chủ đề dẫn dắt cho các thảo luận của chương này.  

Do phạm vi của chủ đề quyển sách, một số nội dung sâu hơn về  

thẩm định dự án sẽ không có dịp đề cập đến  

. Chương này chỉ nhằm  

 

Trích chương 12, sách: Kế toán quản trị (2003), NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, NXB  

Thống kê tái bản lần thứ hai, cùng tác giả.  

Khoa học kinh tế suy đến cùng là khoa học về sự khan hiếm các nguồn lực. Quả vậy, nếu  

nguồn lực là vô tận thì sẽ không còn kinh tế học và tất nhiên không cần phải thẩm định dự án  

và cả môn học kế toán quản trị này, cũng không cần nữa. Thẩm định dự án đầu tư  

Prepared by NGUYEN TAN BINH 2 5/18/2009  

tập trung thảo luận những vấn đề kỹ thuật: tính thời gian của tiền tệ;  

kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá dự án, xử  

lý lạm phát, kỹ thuật phân tích rủi ro của dự án.  

I. Vì sao tiền tệ có tính thời gian  

Một đồng tiền có giá trị khác nhau vào hai thời điểm khác nhau.  

Khoảng cách thời gian càng dài và cơ hội sinh lời càng cao thì sự khác  

biệt trong giá trị giữa hai thời điểm của nó càng lớn.  

Quả vậy, nếu bạn cho bạn thân của mình mượn số tiền 50 ngàn  

đồng vào buổi sáng, đến buổi trưa thì nhận lại  

. Lúc ấy, 50 ngàn là  

như nhau, hay nói cách khác, bạn không thấy có sự khác biệt nào về  

giá trị thời gian của tiền tệ.  

Nhưng nếu bạn mua cổ phiếu của Công ty VaBiCo cách đây hai  

năm với giá 40 ngàn đồng một cổ phiếu, tất nhiên mục đích mua (đầu  

tư) là kiếm lời, thì lại là câu chuyện khác. Sau khi mua, giá cổ phiếu  

có lúc tăng cao hơn 40 ngàn, bạn bảo hãy chờ lên nữa để kiếm lời  

nhiều hơn; có lúc giá rớt xuống thấp hơn 40 ngàn, bạn hy vọng nó sẽ  

lên trở lại. Hôm nay trên thị trường giá đúng 40 ngàn, vì cần tiền nên  

bạn mang đi bán. Bạn đã từng bỏ ra 40 ngàn đồng cách đây hai năm,  

bây giờ thu lại cũng đúng 40 ngàn đồng. Lúc này, bạn có nói là huề  

vốn? Câu trả lời chắn hẳn là không. Và như vậy, bạn đã thừa nhận  

rằng cùng số tiền 40 ngàn đồng, giá trị của chúng sẽ khác nhau vào hai  

thời điểm khác nhau.  

Có ít nhất là ba lý do sau đây có thể dùng để giải thích về tính

Previous Page of 35Next Page

Comments & Reviews (9)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended