Previous Page of 2Next Page

5. Hệ thống công tác giống trong chăn nuôi.

spinner.gif

- đ¬ợc bố trí theo hình chóp. đây là một hệ thống mở 

bên ngoài nhập vào để bổ sung 

đàn hạt nhân 

con tốt bổ sung 

đàn nhân giống 

con tốt bổ sung 

đàn th¬ơng fẩm 

Dinh d¬ỡng và thức ăn cho vật nuôi 

1. Thức ăn. 

a) Vai trò của n¬ớc 

b) Protein: 

- Ьợc chia làm hai loại: pr thô và pr thuần. Pr thô là số gam pr chứa trong 100g thức ăn. Pr thuần là Pr trong thành phần cấu tạo chỉ có các aa. 

- aa trong pr thuần có 2 loại  

+ aa không thay thế đ¬ợc là những aa trong cơ thể không đủ tổng hợp đ¬ợc mà fải cung cấp bằng thức ăn có 9 loại aa không thay thế mà trong thức ăn phải bổ sung: valin, leuxin, izolexin, lyzin, phenylalanin, tryptophan, histidin, methionin, treonin. 

- Trong thức ăn ng¬ời ta cần bổ sung các chất cần thiết. Ьợc quan tâm nhất là lyzinh và methionin. th¬ờng hay bị thiếu. 

- Vai trò của pr là thành fần chủ yếu để cấu tạo cơ thể, cấu tạo các tổ chức: men, kích tố (hoocmon) kháng thể và 1 số loại vitamin là chất cơ sở để cấu tạo bào thai là nguyên liệu chính để hình thành quy luật sinh tr¬ởng phát dục. 

+ là chất bổ sung chủ yếu để thay thế, đổi mới các tế bào và duy trì sinh mệnh của con vật, Nếu thức ăn thiếu pr thì gia súc non sẽ bị đình trệ sinh tr¬ởng, fát dục, gia súc tr¬ởng thành thì sức sản xuất sẽ bị giảm sút. gia súc sinh sản thì hoạt động sinh dục sẽ bị rối loạn thai fát dục không tốt. Tình trạng thiếu Pr kéo dài quá trình TĐC rối loạn có thể phát triển không bình th¬ờng thậm chí có thể chết. Nếu thức ăn thiếu lipit thì gia súc không ảnh h¬ởng nhiều và có thể bổ sung gluxit thay thế để tạo nguồn năng l¬ợng và ng¬ợc lại khi thức ăn thiếu gluxit dùng lipit. Còn thiếu pr không chất gì có thể thay thế đ¬ợc vai trò của nó trong cơ thể. 

+ Biện fáp năng cao gí trị sinh vật học của pr 

Giá trị sinh vật học của Pr= 100x [Nt/ă -(Nfân-Ntrao đổi)- (Nn¬ớc tiểu- Nphát sinh)]/Ntă-(Nfân-Ntrao đổi) 

-> hỗn hợp các loại thức ăn với nhau để làm cho các aa bổ sung cho nhau và tỷ lệ của nó cân bằng hơn lợi cho việc hình thành, tích luỹ trong cơ thể làm tăng thêm tinh ngon miệng cho gia súc. Dùng nhiệt độ cao để xử lý đối với một số loại thức ăn đặc biệt là các loại thức ăn họ đậu  

Vd: đậu t¬ơng rang ở 140 độ c trong 2 phút.-> giá trị sinh vật học tăng gấp 2 lần. Nhiệt độ làm ảnh h¬ởng đến tỷ lệ tiêu hoá hoặc làm thay đổi thành phần aa cấu tạo nên pr đó. 

- Đối với khô dầu đậu t¬ơng nhiệt độ đã phân huỷ những chất làm chở ngại quá trình fân giải của men tríp sin nhiệt độ đã giải fóng mêthionin ra khỏi liên kết. Cũng có thể bổ sung các aa tinh chế nhất là các aa hay thiếu. 

*) Cách giải quyết nhu cầu pr: 

- Ng¬ời ta trồg nhiều cây thức ăn giầu pr nh¬ cây họ đậu 

- Sử dụng vsv chế biến thức ăn nhất là thức ăn ngũ cốc, men r¬ợi bia. Sử dụng các sản phẩm của ngành công ngiệp hoá chất: khô dầu. 

c) Các chất khoáng: 

- đ¬ợc chia làm 3 nhóm 

+ Nhóm có giá trị về mặt dinh d¬ỡng: Ca, P, Fe, Cu...  

+ ko có giá trị về mặt dinh d¬ỡng: Al 

+ Độc: Hg, Pb 

- Dù các chất khác đầy đủ mà thiếu chất khoáng thì con vật không thể phát triển bình th¬ờng đ¬ợc. Chất khoáng không thể cung cấp nhiệt năng nh¬ các chất khác nh¬ng có chức đặc biệt quan trọng là ảnh h¬ởng đến các tế bào cơ thể. 

- Ca và phốt pho: Trong x¬ơng 2 nguyên tố này ở dạng kết hợp Ca3(PO4) và nó chiếm 65-70% chỉ có 1% ở ngoài x¬ơng fân bố rộng rãi ở fần mô mềm. Ca và P giữ vai trò sinh lý quan trọng nh¬ tạo x¬ơng, giúp sinh tr¬ởng, Ca có tác dụng đông máu giữ thăng bằng thần kinh điều hoà hoạt động cơ thể, tính thấm các tb. Trong cơ thể Ca và P chỉ hấp thu theo một tỷ lệ nhất định, nếu nguyên tố quá ít hoặc quá nhiều thì nó sẽ ở dạng kết tủa không hoà tan-> thiếu. thông th¬ờng Ca/p = 2 là tốt. Ngoài ra Ca còn đồng hóa sự co cơ, Ion Ca thúc đẩy hoạt động của các men còn P tham gia vào quá trinh fân giải đ¬ờng, mỡ, hoạt động thần kinh, tạo x¬ơng, kích thích sự hoạt động của một số loại hoocmon và VTM. Tham gia vào tính đệm trong máu-> Nếu thiếu 2 nguyên tố này th¬ờng mắc bệnh về x¬ơng, mềm x¬ơng, sụn x¬ơng,

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended