Các khái niệm của bộ nhớ Cache

spinner.gif
Các khai niệm bộ nhớ cache
Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính
Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ truy nhập bộ nhớ của CPU
Cache có thể được đặt trên chip CPU

Cache hit, cache miss:
Cache hit (trúng cache): khi CPU truy nhập một từ nhớ mà từ nhớ đó đang có trong cache.
Cache miss (trượt cache): khi CPU truy nhập một từ nhớ mà từ nhớ đó không có trong cache.
Nguyên lý định vị tham số bộ nhớ:
Định vị về thời gian: Một mục thông tin vừa được truy nhập thì có xác suất lớn là ngay sau đó nó được truy nhập lại.
Định vị về không gian: Một mục thông tin vừa được truy nhập thì có xác suất lớn là ngay sau đó các mục lân cận sẽ được truy nhập.
Trao đổi thông tin giữa cache và BNC:
BNC được chia thành các Block nhớ
Cache được chia thành các Line nhớ
Kích thước Line bằng kích thước Block
 Số lượng Line << Số lượng Block
Mỗi Line trong cache được gắn thêm một Tag để xác định Block nào (của BNC) đang ở trong Line

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended