Previous Page of 6Next Page

A Wife's One-Sided Love (To Be Published)

spinner.gif

   "So anong gusto mong gawin natin?"
       maririnig ang pagngiti sa kanyang boses. Ipinatong ko lamang chin ko sa balikat niya at masuyong ngumiti.

  "Let's do visit that place."
    
 "Sige."
   walang pagdadalawang-isip na sagot niya.


      Sabay na tumayo kaming dalawa. Naghilamos lang siya sandali at nagsuklay ng konti  pagkatapos ay nagsuot ng blazer para panangga sa lamig. Ng matapos ay simple siyang ngumiti sakin. Doon ay hindi ko na naman napigilang humanga sa natural na kagandahang meron siya. Si Allison 'yung tipo na kahit walang ayos sa mukha, kahit napaka-simple lang ng postura ay hindi maipagkakailang isa siya sa mga nabiyayaan ng kagandahan. Hindi ko alam kung dahil ba sa paghanga  o dahil sa labis na pagmamahal sa kanya kaya ko nasasabi ang mga bagay na ito. Ah hindi. Ang tanging alam ko lang, sa tuwing nakikita ko siya, sa tuwing hinahawakan ko ang mga kamay niya at sa tuwing niyayakap ko siya, ay bumibilis ang tibok ng puso ko.

   
    Sabay kaming naglakad palabas sa pinto na pawang may mga ngiti saming mga labi.
Ako ang pumihit sa doorknob. Ang masisigla naming ngiti ay sabay na nawala nang bumungad sa harapan naming dalawa ang galit na galit na itsura ni kuya. Nakita ko mula sa sulok ng aking mata ang bakas ng pagkabahala sa mukha ni Allison, nanlaki ang mga mata niya.

Tiningnan ko ang kaharap ko.  Halatang kanina pa siya naghihintay sa labas at nagdadalawang-isip lamang na pumasok sa loob. Malungkot ang mga matang tumitig siya sa mga mata ng katabi ko ngunit mabilis  na umiwas si Allison. Maya-maya pa'y sakin naman niya ibinaling ang kanyang paningin. Pakiramdam ko ay sasabog siya sa matinding galit, halos magningas ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkasuklam,  sa akin.

  "Dis-oras na ng gabi, san kayo pupunta?"
         
Sakin siya nakatingin.Matigas ang kanyang tinig na para bang kapag nagkamali ako ng sinagot ay may mangyayaring hindi maganda.


  "Bakit kuya? Gusto mo bangsumama?"
      puno ng ka-sakrastikuhang tugon ko. Kumuyom ang mga kamao niya.

"TINATANONG KITA NG AYOS YOHAN!"
     hindi na niya napigilan ang mapasigaw. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Tama nga ako, lasing siya. Doon na sumeryoso ang itsura ko. Magsasalita pa sana ako ngunit naunahan na ko ng katabi ko.


   "Yohan, let's go."
         bago pa man, ay sumabat na si Allison na noo'y makikinita ang pinaghalo-halong emosyon na ipinupukol sa kaharap namin. Galit, sakit at pagkalungkot. Ala kong umiiwas lang siya para pigilan ang damdamin. At nang akma na siyang maglalakad paalis ay mabilis ko nang kinuha ang kanyang kamay. Sinadya ko 'yong ipakita kay kuya 'yon at  bago ako naglakad paalis ay nag-iwan pa ko ng isang nagbabantang titig sa kapatid ko.  Hinila ko si Allison palayo sa kanya at naglakad kami na hawak-hawak ko ang isa niyang kamay, ngunit ng hindi pa kami nakakalayo ay bigla na lang kaming napatigil. Lumingon ako. Halos maikuyom ko ang mga kamao ko nang makita ko sa kuya....... hawak-hawak ang isang kamay ni Allison para pigilan kaming umalis..... upang pigilan niyang sumama ang asawa niya sakin.

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (423)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Media

Chapter 25

Who's Reading

Recommended