Previous Page of 3Next Page

giáo dục quốc phòng

spinner.gif

CẤU TẠO VÀ TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÚNG 

1. Nòng súng 

- Để định hướng bay của đầu đạn 

2. Bộ phận ngắm 

- (Gồm đầu ngắm và thước ngắm) : đẻ ngắm bắn mục tiêu ở những cự ly khác nhau 

3. Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng 

- Để liên kết các bộ phận của nòng súng và hướng cho bệ khóa nòng và khóa nòng chuyển động 

4. Bộ phận khóa nòng và thoi đẩy 

- Để làm cho khóa nòng và bộ phận có chuyển động 

5. Khóa nòng 

- Để đẩy đạn vào buồn đạn, đóng khóa nòng súng làm cho đạn nổ, khi mỡ khóa nòng kéo vỏ đạng ra ngoài 

6. Bộ phận cò 

- Đẻ giữ búa làm cho búa đập vào kim hỏa, định cách bắn liên thanh, phát một hoặc khóa an toàn 

7. Bộ phận đẩy về 

- Để đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng về phía trước và giữ nắp hộp khóa nòng 

8. Ốp lốt tay và ống dẫn thôi 

- Để dẫn thoi chuyển động 

9. Bán súng và tay cầm 

- Để tỳ súng vào vai và cầm khi bắn 

10. Hộp tiếp đạn  

- Để chúa và tiếp đạn 

11. Lê 

- Để đánh giáp lá cà và cắt dây gai kẻm

THỜI KỲ GIẬT THỨ NHẤT( Lý thuyết bắn)

- THỜI ĐIỂM TÍNH : tính từ khi bóp cò kim hỏa hoặc khóa nòng từ lò xo phóng lên cho đến khi kết thúc chuyển đọng phía trước của kim hỏa 

- NGUYÊN NHÂN : đo lò xo đẩy về, lò xo cuối giãn ra đẩy các khóa nòng, búa kim hỏa chuyển động sinh ra lực đẩy về phía sau đồng thời đó cũng là nguyên nhân gây do va chạm , gây ra góc nẫy như đã nói trên 

- ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BẮN SÚNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC : đối với các loại súng có trọng lượng búa, kim hỏa, khóa nòng quá nhỏ so với trọng lượng của súng , lực lò xo yếu thì sức giật của thời kỳ này không đáng kể như súng SKS, K63, AK, RpK nên không ảnh hưởng đến bắn trúng(K44) 

- Đối với các loại súng có trọng lượng lớn lại dùng lực kaf xo đẩy về đẩy toàn bộ khóa nòng về phía trước nổ thì suacs dẫn thời kỳ này có ảnh hưởng như súng RPD và đại liên vì khóa nòng và bệ khóa nòng chuyển động về phía trước gây dao động và ảnh hưởng đến đường ngắm chính xác của phát bắn trước khi đạn nổ 

- Vì vậy, khi bắn súng ta cần phải tỳ giữ thật chắc và thực hiện tốt các kỹ thuật bắn súng

THỜI KỲ THỨ BA (Lý thuyết bắn)

- THỜI ĐIỂM TÍNH : tính từ khi đầu đạn vừa ra khỏi miệng nòng súng cho đến khi khí thuốc súng hết ra khỏi nòng súng (áp lực khí cân bằng với áp xuất khí quyển) 

- NGUYÊN NHÂN ; đo mất cân bằng giữa áp lực chứa trong nòng súng và áp suất khí quyển làm cho khí thuốc thụt mạnh về phía miệng nòng ra ngoài không khí tạo ra phần lực đảy súng giật lùi về sau vai gặp vai người bắn chặn lại và cấu tạo của bán súng chế tạo thành lực quay (momen quay lực)làm cho nòng súng bị hất lên rõ rệt 

- Ảnh hưởng đối với bắn trúng và cách khắc phục : tuy bị ảnh hưởng giật và sức giật thời kỳ thứ 3 mạnh rõ rệt nhưng lại xảy ra khi đạn đã ra khỏi miệng nòng và bay theo hướng đã định. Do đó không ảnh hưởng đến việc bắn 1 phát và phát đâu của loạt súng liên thanh. Từ viên đạn thứ 2 trở đi của loạt súng liên thanh sẽ có ảnh hưởng vì súng đang dao động và nâng lên do thoi thời kỳ giật thứ 3 của phát bắn trước gây nên làm mất chính xác hướng ngắm cơ bản trong lúc đó đầu đạn tiếp theo đã vận động trong nòng và bay ra . vì vậy trong chiến đấu ta cần hạn chế bắn liên thanh, chỉ bắn khi thật cần thiết và không bắn loạt dài đồng thời phải tỳ giữ thật chắc, thực hiện tốt động tác kỹ thuật bắn súng để khắc phục sức giật của thời kỳ này làm tăng hiệu quả bắn trúng

KỸ THUẬT LỰU ĐẠN

I. LỰU ĐẠN CÁN GỖ VIỆT NAM

1. Tính năng ; dùng để diietj bộ binh bằng mảnh gan vụn và sức ép của khí thuốc bán kính sát thương 5m, thời gian cháy chậm 4-5 giây, trọng lượng 530gam

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended