Previous Page of 2Next Page

LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ và 10 Điều Tâm Niệm (suy ngẫm làm người)

spinner.gif

LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ

 

Hình hài của mẹ của cha 

Trí khôn đời dạy, đói no tự mình 

Sang hèn trong kiếp nhân sinh 

Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi 

Không hơn hãy cố gắng bằng người 

Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

 

Có chí thì ham học 

Bất chí thì ham chơi 

Trí khôn tạo nên người 

Đức nhân tìm ra bạn 

Thành đạt nhờ đức dày 

Làm nên nhờ có thầy 

Đủ đầy nhờ có bạn 

Gái ngoan nhờ đức hạnh 

Trai mạnh nhờ lực cường 

Tươi đẹp lắm người thương 

Lực cường nhiều kẻ mạnh 

Dễ thích nghi thì sống 

Biết năng động thì nên 

Đủ tài trí làm nên 

Đủ sức bền thì thắng 

Biết mình khi hoạn nan 

Hiểu bạn lúc gian nguy 

Nghèo hèn bởi tự ti 

Ngu si vì tự phụ 

Tài đức cao hơn phú 

Hạnh phúc đủ hơn giàu 

Sống trung tín bền lâu 

Tình nghĩa sâu hạnh phúc 

Đủ tài thì đỡ cực 

Đủ sức thì đỡ nghèo 

Dốt nát hay làm theo 

Hiểu biết nhiều thì lợi 

Hỏng việc thì hấp tấp 

Va vấp bởi vội vàng 

Cảnh giác với lời khen 

Bình tâm nghe lời trách 

Quá nghiêm thì ít bạn 

Dễ dãi bạn khinh nhờn 

Không hứa hão là khôn 

Không tin xằng ít vạ 

Làm ơn đừng mong trả 

Được ơn nhớ đừng quên 

Nhu nhược bị ép trèn 

Quá cương thì bị gãy 

Cái quý thì khó thấy 

Dễ lấy thường của tồi 

Của rẻ là của ôi 

Dùng người tội sinh vạ 

Đẹp lòng hơn tốt mã 

Nền nã hơn kiêu kì 

Thận trọng từng bước đi 

Xét suy khi hành động 

Hiểu biết nhiều dễ sống 

Luôn chủ động dễ thành 

Thận trọng trước lợi danh 

Giữ mình đừng buông thả 

Tránh xa phường trí trá 

Tai vạ bởi nể nang 

Tài giỏi chớ khoe khoang 

Giàu sang đừng kênh kiệu 

Học bao nhiêu vẫn thiếu 

Học bao nhiêu chẳng thừa 

Nhân đức nhờ bán mua 

Được thua không nản trí 

Đủ đức tài bớt lụy 

Đủ dũng khí chẳng hàng 

Có vợ đảm thì sang 

Có bạn vàng thì quý 

Đói nghèo vì bệnh sĩ 

Quẫn trí dễ làm liều 

Tỉnh táo với tình yêu 

Biết điều khi yếu thế 

Lo việc nhà chớ kể 

Ân nghĩa chớ đếm đong 

Người phúc lộc nhờ nguồn 

Sống bất nghĩa tai ương 

Sống bất lương tù ngục 

Phải cầu xin là nhục 

Phải khuất phục là hèn 

Hay đố kị nhỏ nhen 

Hay ép trèn độc ác 

Lắm gian truân càng sáng 

Nhiều hoạn nạn càng tinh 

Với mình phải nghiêmminh 

Với chúng sinh thân ái 

Đang thắng phòng khi bại 

Gặt hái phòng mất mùa 

Thói quen thường khó chừa 

Say sưa thường khó tỉnh 

Sống ỉ lại ăn sẵn 

Dễ bạc phân tán mình 

Sống dựa dẫm ngu đần 

Sống bất cần phá sản 

Hay đua đòi hoạn nạn 

Quá nể bạn tai ương 

Gia đình trọng yêu thương 

Sống nhịn nhường hỉ hả 

Thiếu tình thương man trá 

Gắn vàng đá cũng tan 

Biết dạy dỗ con ngoan 

Chịu bảo ban con giỏi 

Tinh khôn nhờ học hỏi 

Cứng cỏi nhờ luyện rèn 

Sống vì nhau dễ bền 

Sống vì tiền đổ vỡ 

Rèn con từ mới nở 

Khuyên vợ lúc mới về 

Muốn hiểu cần lắng nghe 

Khốn nạn quên mẹ cha 

Tốt đẹp hãy bày ra 

Xấu xa nên đậy lại 

Có ích thì tồn tại 

Có hại thì diệt vong 

Nhiều tham vọng long đong 

Lắm ước mong lận đận 

Hay vội vàng hối hận 

Quá cẩn thận lỗi thời 

Biết được người là sáng 

Hiểu được bạn là khôn 

Khiêm tốn là tự tôn 

Kiêu căng là tự sát 

Hứa trước thì khó đạt 

Hèn nhát thì khó thành 

Thù hận bởi lợi danh 

Tranh giành vì chức vị 

Giàu sang hay đố kị 

Tài trí sinh ghét ghen 

Tham giàu thì cuồng điên 

Tham quyền thì độc ác 

Vì tiền thì dễ bạc 

Vì tình nghĩa bền lâu 

Người hiểu nói trọn câu 

Người dốt tâu phách lối 

Có quyền thì hám lợi 

Có tội thường xum xoe 

Khờ dại hay bị lừa 

Nó bừa hay vạ miệng 

Đa ngôn thì tai tiếng 

Ngậm miệng dễ được tin 

Hám lợi hay cầu xin 

Hám quyền hay xu nịnh 

Thật thà hay oan trái 

Thẳng thắn hay bị hại 

Thông thái hay bị ngờ

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended