Önceki Sayfa of 34Sonraki Sayfa

Simdinin Gücü Uygulama Kitabı

spinner.gif

SİMDİ'NİN GÜCÜ UYGULAMA KİTABI
Eckhart Tolle

Özgürlüğün başlangıcı sizin "düşünen" olmadığınızı idrak etmektir. Siz düşüneni izlemeye başladığınız anda, daha yüksek bir bilinç düzeyi harekete geçer. O zaman, düşüncenin ötesinde engin bir zekâ âleminin bulunduğunu, o düşüncenin o zekânın sadece minicik bir veçhesi olduğunu fark etmeye başlarsınız. Ayrıca, gerçekten önemli olan her şeyin -güzellik, sevgi, yaratıcılık, sevinç ve iç huzurunun-zihnin ötesinden kaynaklandığını da fark edersiniz. Böylece uyanmaya başlarsınız.

Şimdi’nin Gücü'nden esas öğretiler ve uygulamalar Çeviren: Semra Ayanbaşı AKAŞA Kitabın Orijinal Adı: Practicing The Power of Now Corpright ©2001 Eckhart Tolle New World Library Dizgi: Bilginler Baskı: Avcı Ofset Kapak Basımı: Santra Ajans Film: Güven Grafik Cilt: Evren Ciltevi AKAŞA Yayın Dağıtım Tanıtım Ltd. Şti. Lamartin Cad. No:40 Asma Kat Taksim - İstanbul Tel: (0212) 235 99 73 Fax: 235 99 70 www.akasa.com.tr Beşinci Basım İstanbul, 2009

iÇiNDEKiLER
GİRİŞ / 5 BİRİNCİ KISIM -SİMDİ'NİN GÜCÜNE ERİŞMEK BÖLÜM 1: Var'lık ve Aydınlanma / 9 BÖLÜM 2: Korkunun Kökeni / 21 BÖLÜM 3: Şimdi'ye Girmek / 27 BÖLÜM 4: Bilinçsizliği Yok Etmek / 39 BÖLÜM 5: Güzellik Mevcudiyetinizin Sessizliğinde Ortaya Çıkar / 49 İKİNCİ KISIM -SPİRİTÜEL UYGULAMA OLARAK İLİŞKİLER BÖLÜM 6: Acı-Bedenini Yok Etmek / 63 BÖLÜM 7: Bağımlılık İlişkilerinden Aydınlanmış İlişkilere / 75 ÜÇÜNCÜ KISIM- KABULLENME VE TESLİM OLMA BÖLÜM 8: Şimdi'yi Kabullenmek / 91 BÖLÜM 9: Hastalığı ve Istırabı Dönüştürmek / 115 TEŞEKKÜR / 126

GİRİŞ
1997'de yayınlandığından beri, Şimdi'nin Gücü dünyanın ortak bilinci üzerinde hayal edebileceğimin çok ötesinde bir etki yaptı. Bu kitap on beş dile çevrildi ve her gün dünyanın her yanından bana mesajlar yollayan okurlar bu kitapta yer alan öğretiyle yaşamlarının değiştiğini bildiriyorlar. Egosal zihnin deliliğinin etkileri hâlâ her yerde görünür olmasına rağmen, yeni bir şey ortaya çıkmaktadır. Daha önce asla bu kadar çok insan çok eski zamandan beri insanlığı ıstırabın esareti altında tutmuş ortak zi-hin-kalıplarından kurtulmaya hazır olmamıştı. Yeni bir bilinç hali ortaya çıkmaktadır. Bizler yeterince ıstırap çektik! Şu anda, siz bu kitabı ellerinizde tutarken ve -artık kendinize ya da başkalarına ıstırap vermediğiniz öz-gürleşmiş bir hayat yaşama olanağından söz edenbu satırları okurken bile, o bilinç hali içinizde ortaya çıkıyor. Bana yazan okurların birçoğu Şimdi'nin Gücü'nün içerdiği öğretilerin uygulanabilir veçhelerinin günlük yaşamda kullanılmak üzere daha kolayca erişilebilecek bir düzenlemeyle sunulmasını rica ediyorlardı. Bu rica bu kitabın hazırlanıp yayınlanmasına yol açan itici güç oldu. Alıştırmalara ve uygulamalara ek olarak, bu kitap ilk kitaptan -bazı fikirleri ve kavramları hatırlatabilecek ve bu kavramları her gün özümsemek için bir başlangıç kitabı oluşturabilecek- bazı kısa bölümler de içermektedir. Bu kısa bölümlerin birçoğu meditatif okumaya özellikle uygundur. Siz meditatif okuma yaparken, öncelikle yeni bilgi edinmek için değil, okurken farklı bir bilinç haline girmek için okursunuz. İşte bu yüzden aynı bölümü defalarca okuyabilirsiniz ve her seferinde o size ilk kez okuyormuşsunuz gibi yeni gelir. Sadece bir mevcudiyet hali içinde yazılmış ya da söylenmiş sözler bu dönüştürücü güce sahiptir, ki bu okurda aynı mevcudiyeti uyandıran bir güçtür. Bu bölümler en iyi şekilde yavaş yavaş okunmalıdır. Bazen siz durup bir süre sessizce düşünmek ya da sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Bazen de, kitabı rastgele biçimde açıp birkaç satır okuyabilirsiniz. Şimdi'nin Gücü'nün içerdiği yoğun öğreti karşısında gözlerinin korktuğunu ya da ezildiklerini hisseden okurlar için, bu kitap bir giriş kitabı olarak da hizmet edebilir.

BİRİNCİ KISIM -ŞİMDİ'NİN GÜCÜNE ERİŞMEK
- Eckhart Tolle 9 Temmuz 2001

BOLUM 1
VAR'LIK ve AYDINLANMA Bilinciniz dışa doğru yöneldiğinde, zihin ve dünya ortaya çıkar. O içe doğru yöneldiğinde, kendi Kaynağını idrak eder yuvaya, Tezahür-Etmemiş-Olana geri döner. Doğuma ve ölüme tâbi sayısız yaşam formunun ötesinde sonsuz, ve daima-mevcut-olan Bir (Tek) Yaşam vardır. Birçok kişi onu tanımlamak için Tanrı sözcüğünü kullanır; ben genelde ona Var'lık derim. Var'lık sözcüğü hiçbir şeyi açıklamaz, Tanrı sözcüğü de öyle. Bununla birlikte, Var'lık sözcüğü açık bir kavram olma avantajına sahiptir. O, sonsuz ve görünmez olanı sonlu bir varlığa indirgemez. Onun zihinsel bir imgesini oluşturmak olanaksızdır. Hiç kimse Var'lığa tek başına sahip olduğunu iddia edemez. O sizin kendi özünüz ve mevcudiyetinizdir, ve ona kendi mevcudiyetinizin hissi olarak bir anda ulaşabilirsiniz. Böylece, Var'lık sözcüğü Var'lık deneyiminden sadece bir adım uzaktadır. VAR'LIK SADECE HER FORMUN ÖTESİNDE DEĞİL, aynı zamanda her formun derinliklerinde de bulunur, çünkü o her formun en içteki, görünmez ve yok edilemez özüdür. Bu, onun sizin en derin benliğiniz, gerçek doğanız olduğu, ve sizin ona ulaşabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, onu zihninizle kavramaya çalışmayın. Onu anlamaya çalışmayın. Onu ancak zihin sessizleştiğinde bilebilirsiniz. Siz orada mevcutken, dikkatiniz tam ve yoğun bir biçimde Şimdi'de bulunurken, Var'lık hissedilebilir, ama o asla zihnen anlaşılamaz. Var'lığın farkındalığını yeniden kazanmak ve o "hissetme-idrakinde" kalabilmek aydınlanmadır. Aydınlanma sözcüğü insanüstü bir başarı fikrini çağrıştırır, ve ego bunu böyle tutmayı sever; oysa aydınlanma sizin Var'lık ile bir'liği hissetmenizden, bu doğal halinizden başka bir şey değildir. O, ölçülemez ve yok edilemez bir şeyle, aslında siz olan, ama yine de sizden çok daha büyük bir şeyle birlik halidir. O, ismin ve formun ötesinde bulunan gerçek doğanızı bulmaktır. Bu birliği hissedememe, kendinizden ve çevrenizdeki dünyadan ayrı olduğunuz illüzyonuna yol açar. O zaman siz kendinizi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, tecrit olmuş bir parça olarak algılarsınız. Bu durumda korkuya kapılırsınız, ve içinizde ve dışınızda yaşadığınız çatışma normal haliniz haline gelir. Bu birliği deneyimlemenizin önündeki en büyük engel, zihninizle özdeşleşmenizdir, ki bu düşünmenin durdurulamaz ve istemdışı hale gelmesine neden olur. Düşünmeyi durduramamak korkunç bir derttir, ama biz bunu fark etmeyiz, çünkü hemen herkes bu derdi çekmektedir, böylece o normal bir durum olarak kabul edilir. Bu ardı arkası kesilmez zihinsel gürültü sizin Var' lığa ayrılmaz bir biçimde bağlı olan o içsel sessizlik ve sükûnet âlemini bulmanızı engeller. O ayrıca bir korku ve ıstırap gölgesi oluşturan sahte, zihin-ürünü bir benlik yaratır. Zihninizle özdeşleşme tüm gerçek ilişkinin önünü kesen donuk bir kavramlar, etiketler, imgeler, sözcükler, yargılar ve tanımlamalar perdesi yaratır. O sizinle kendinizin, sizinle diğer insanların, sizinle doğanın, sizinle Tanrı'nın arasına girer. Ayrılık illüzyonunu, sizin "diğerlerinden" tümüyle ayrı olduğunuz illüzyonunu yaratan bu düşünce perdesidir. O zaman siz -fiziksel görünümler ve ayrı formlar düzeyinin altında- tüm var olanla bir olduğunuz asli gerçeğini unutursunuz.

Önceki Sayfa of 34Sonraki Sayfa

Yorumlar & Eleştiriler (1)library_icon_grey.png Ekle share_icon_grey.png Paylaş

Kimler Okuyor

Önerilen