Previous Page of 3Next Page

Lý Thuyết Tài Chính-Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích

spinner.gif

trạng: Vui vẻ 

Lý Thuyết Tài Chính-Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích 

Đăng ngày: 21:44 25-06-2009 

Thư mục: Tổng hợp

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính.

1. Sự phát triển của Tài Chính. 

2. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước là điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển của Tài chính. 

3. Nhà nước ra đời là điều kiện mang tính định hướng cho Tài chính phát triển. 

4. Có phải mọi mối quan hệ phân phồi theo hình thức giá trị đều là quan hệ tài chính. 

5. Trong mối quan hệ mua bán là quan hệ tài chính. 

6. Trong mối quan hệ mua bán là quan hệ phân phối. 

7. Quan hệ tài chính thể hiện ở hình thái tiền tệ là duy nhất. 

8. Trong sự vận động trực tiếp quan hệ tài chính chỉ vận động một chiều. 

9. Trong một khoảng thời gian sự vận động quan hệ tài chính chỉ vận động một chiều. Bản quyền (superman007vp) 

10. Sự khác nhau giữa tài chính và tiền tệ. 

11. Tiền là gì ? Chính sách tài chính liệu có tách bạch với chính sách tiền tệ không ? Điều chỉnh lãi suất là của riêng bộ tài chính? Công cụ quản lý tài chính. 

12. Nguồn tài chính trực tiếp chỉ thể hiện bằng tiền. 

13. Nguồn tài chính chỉ đuợc biểu hiện bằng tiền. 

14. Nếu người nộp thuế cho nhà nước là chủ thể là bắt buộc thì cả hai đều là chủ thể/ 

15. Vì sao phải phân phối lại. 

16. Phân phối lại diễn ra qua tất cả các khâu của hệ thống tài chính. 

17. Toàn bộ quá trình tạo lập ngân sách nhà nước đêu thuộc phân phối lại. 

18. Toàn bộ quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước đều thuộc phân phối lần đầu. 

19. Toàn bộ quá trình tạo lập quỹ bảo hiểm đều thuộc phân phối lại. 

20. Quá trình tạo lập qũy có thể là phân phối lại hoặc phân phối lần đầu, nhưng quá trình phân phối và sử dụng quỹ đều là phân phối lại. 

21. Quá trình sử dụng quỹ của hộ gia đình là phân phối lần đầu. 

22. Chức năng phân phối là tiền đề cơ sở của chức năng giám đốc 

23. Chức năng giám đốc kiểm tra điều chỉnh chức năng phân phối. 

24. Phân phối tài chính là phân phối chỉ diễn ra ở hình thức giá trị, nó kèm theo dưới sự thay đổi của hình thức giá trị. 

25. Phần phối lại là tính chất chủ yêu bao trùm trong toàn bộ quá trình phân phối tài chính. 

26. Tài chính đối ngoại được coi là khâu tài chính độc lập. 

27. Hoạt động tài chính đối ngoại nằm trong hệ thống tài chính. 

28. Thị trường tài chính là một mắt xích trong hoạt động tài chính. 

29. Thị trường tài chính là một khâu trong hệ thống tài chính. 

30. Tài chính quốc tế là một khâu trong hệ thống tài chính.

Chương 2: Ngân sách nhà nước.

1. Đặc điểm của Ngân sách nhà nước. 

2. Vai trò của ngân sách nhà nước. 

3. Đặc điểm cơ bản của KTTT, ưu nhược điểm. 

4. Ngân sách nhà nước khác ngân sách của các chủ thể khác như thế nào. 

5. Ngân sách nhà nước hay ngân sách của bất kì chủ thể nào cũng thể hiện hoạt động kinh tế xã hội. 

6. Phân biệt thuế, phí và lệ phí. 

7. Giải pháp thu chi để góp phần kiềm chế lạm phát. 

8. Nhân tố ảnh tưởng tới quyết định thu ngân sách nhà nước? 

9. Thuế trực thu , thuế gián thu , điều chỉnh thu nhập và hướng dẫn tiêu dùng. 

10. Thuế gián thu có vai trò hướng dẫn tiêu dùng. Bản quyền (superman007vp) 

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp không có vai trò hướng dẫn tiêu dùng. 

12. Thuế suất càng thấp thì càng kích thích đầu tư. 

13. Thuế suất quá cao hay quá thấp thì đều kích thích đầu tư. 

14. Thuế gián thu làm ảnh hưởng tới thu nhập của người nộp. 

15. Thuế gián thu làm ảnh hưởng tới thu nhập của người chịu thuế,

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (5)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended