Cách cài chỉnh nút trong Half Life (Counter-Strike)

spinner.gif
Trong 2 bảng Menu và Combat các phim bắt đầu bằng "KP_" và phím "*" là bên phía bàn phím số và các bạn nhớ bật phím "NumLock" lên nhé. Các ô mình ghi là "Để trống" tức không điền gì cả và "Chưa rõ" là mình chưa hiểu rõ chức năng của nó, bạn nào biết xin chỉ giáo thêm nhé. Movement (Các phím di chuyển) Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhMove forward Up arrow Di chuyển thẳng ↑ Move back Down arrow Di chuyển lùi ↓ Turn left Left arrow Ngoảnh trái Để trống Turn right Right arrow Ngoảnh phải Để trống Move left (strafe) A Di chuyển trái → Move right (strafe) D Di chuyển phải ← Walk Shift Đi bộ Để trống Jump Spacebar Nhẩy Chuột phải Duck Control Ngồi Control Swim up ' (apostrophe) Chưa rõ Để trống Swim down / (forward slash) Chưa rõ Để trống Look up Page up Chưa rõ Để trống Look down Page down Chưa rõ Để trống Reset view End Chưa rõ Để trống Strafe modifier Alt Chưa rõ Để trống Mouse look ; (semicolon) Chưa rõ Để trống Keyboard look Ins Chưa rõ Để trống Communication (Các phím giao tiếp) Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhUse voice communication K Dùng Mic Chat K Standard radio messages Z Chưa rõ Z Group radio messages X Chưa rõ X Report radio messages C Chưa rõ C Activate in-game GUI H Hiện Menu(để gọi/kill boot) H Chat message Y Chat toàn Server Y Team message U Chat với đội mình U
Chú ý: Trong trường hợp bạn muốn luyện chơi với boot thi làm như sau:
Ấn phím "H" rồi ấn phím số "3"để gọi boot (quân địch). Ấn phím "H" rồi ấn phím số "4" để kết thúc trận đấu (kill toàn bộ boot). Ấn phím "H" rồi ấn phím số "1" để gọi boot (quân địch) theo các mức độ khó khác nhau, và add thêm vào bên cảnh hay cướp Menu (Các phím mua) Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhBuy menu B Phím mua chuẩn KP_Del (.del) Buy primary ammo (optional) , (comma) Mua đạn cho súng máy * Buy secondary ammo (optional) . (period) Mua đạn cho súng lục KP_Minus(-) Buy equipment menu (optional) O Mua nhanh đạn, giáp... KP_Enter Automatically buy equipment F1 Tự động mua thiết bị F1 Re-buy previous equipment F2 Mua giống lần trước KP_Plus(+) Display multiplayer scores Tab Hiển thị bảng tỷ số End Recap mission briefing I Chưa rõ I Select team M Chọn đội (chuyển đội) M Menu item 0 0 Chưa rõ 0 Menu item 1 1 Chưa rõ KP_End(1) Menu item 2 2 Chưa rõ KP_Down arrow(2) Menu item 3 3 Chưa rõ KP_PgDn(3) Menu item 4 4 Chưa rõ KP_Left arrow(4) Menu item 5 5 Chưa rõ KP_5 (5) Menu item 6 6 Chưa rõ KP_Right arrow(6) Menu item 7 7 Chưa rõ KP_Home(7) Menu item 8 8 Chưa rõ KP_Up arrow(8) Menu item 9 9 Chưa rõ KP_PgUp(9) Combat (Các phím chiến đấu) Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhFire Mouse 1 Bắn Chuột trái Weapon special function Mouse 2 Đặc biệt(ngắm, giảm thanh...) KP_Ins(0) Reload weapon R Thay đạn Shift Previous weapon M. wheel up [ (left bracket) M. wheel up Next weapon M. wheel down ] (right bracket) M. wheel down Drop current weapon G Vứt súng (khi nhặt súng) Delete Miscellaneous (Phím phụ) Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhTurn nightvision on/off N Bật/tắt đèn trong nhà N Use items E Chưa rõ E Flashlight F Bật/tắt đèn trên mũ F Spray logo T Hiện Logo T Take screenshot F5 Chụp màn hình F5 Cheer J Để trống J Quit game Để trống Thoát Game F12 Report bug Để trống Báo lỗi Game F4 Advanced (Cài đặt nâng cao) OptionChức năngDefault stateFast weapon switch Đổi vũ khí nhanh Unchecked Enable developer console (~) Hiện bảng gõ lệnh Unchecked
Để enable/disable "fast weapon switching" hay "the developer console" các bạn làm như sau:

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended