Báo cáo kiểm toán

spinner.gif
13. Báo cáo kiểm toán là gì? Các yếu tố cơ bản?
* Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một quá trình kiểm toán,nó thể hiện ý kiến nhận xét của KTV về BCTC mà họ đã kiểm toán.
* Các yếu tố cơ bản:
- Tiêu đề.
- Tên,địa chỉ công ty kiểm toán.
- Số hiệu báo cáo kiểm toán.
- Địa chỉ người nhận.
- Mở đầu báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo TC được kiểm toán.

Bình luận & Đánh giá (1)library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị