Kiểm toán độc lập

spinner.gif
2. Kiểm toán độc lập là gì ? Đặc điểm ?
* Kiểm toán độc lập: Là loại kiểm toán do các KTV độc lập thuộc các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp tiến hành.
* Đặc điểm:
- Hoạt động theo nguyên tác hạch toán kinh doanh.
- KTV trực thuộc công ty kiểm toán.
- Thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận,kí kết hợp đồng.
- CP kiểm toán do đơn vị thuê kiểm toán chi trả.
- Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu là kiểm toán báo cáo TC.
- Kiểm toán độc lập có tính pháp lý,được pháp luật bảo hộ.
- Báo cáo kiểm toán gửi cho đơn vị thuê kiểm toán.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended