NHO RUONG VOLAM

spinner.gif

Toàn tập điểm nhớ rương - 13-06-2007, 01:40 PM

--------------------------------------------------------------------------------

11-20 

thiếu lâm - dương châu 

thiên vương - nam nhạc trấn 

ngũ độc - lâm an 

đường môn - thành đô 

nga my - thành đô 

thúy yên - đại lý 

cái bang - tương dương (em nào 1x mà có gan luyện ở đây ko?)) , thử 1 lần đi bạn sẽ biết ngay mà) 

thiên nhẫn - biện kinh 

võ đang - tương dương 

côn lôn - biện kinh 

dược vương cốc - biện kinh 

hoa sơn - phượng tường 

hẻm mộc nhân (ở thiếu lâm) - dương châu 

nam nhạc trấn - nam nhạc trấn 

nhạn đăng sơn( ở long tuyền thôn) - đại lý 

thiên nhẫn tầng 1 - biện kinh 

thiên nhẫn tầng 2 - biện kinh

[Để xem được link ]

21-30 

kiếm các tây bắc (phượng tường) - phượng tường 

kiếm các tây nam (ở thành đô) - thành đô 

kiếm các trung nguyên (biện kinh->phục ngưu sơn tây->thiên tâm động->kiếm các) - dương châu 

la tiêu sơn (ở long tuyền thôn) - đại lý 

vũ lăng sơn (ở ba lăng huyện) - phượng tường 

tần lăng (phượng tường) - phương tường 

phục lưu động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường 

bạch thủy động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường

 

31-40 

tuyết báo động (phượng tường->long môn->dược vương cốc) - dương châu 

yến tử động (ba lăng->miêu lĩnh) - phượng tường 

thục cương sơn (dương châu) - dương châu

[Để xem được link ]

41-50 

điểm thương động tầng 3 (đại lý->điểm thương sơn) - đại lý 

kinh hoàng động(thành đô->kiếm các) - phượng tường 

phục ngưu sơn tây(biện kinh) - dương châu 

thiếu lâm mật thất(chỉ dành cho thiếu lâm) - dương châu

 

51-60 

hưởng thủy động (thành đô->thanh thành) - thành đô 

thiên tam động (biện kinh->phục ngưu) - dương châu 

sơn động dưới đáy động đình hồ tầng 1 2 (ba lăng->thiên vương) - nam nhạc trấn

 

61-70 

linh cốc động(dương châu->thục cương) - dương châu 

thanh loa đảo(của riêng tvb) - nam nhạc trấn 

thanh loa đảo sơn động(của riêng tvb) - nam nhạc trấn 

thập bát la hán trận(biện kinh->thiếu lâm) - dương châu 

tầng 5 tuyết báo động(phượng tường->long môn->dược vương cốc) - dương châu

71-80 

dược vương động tầng 2 - biện kinh 

đào hoa nguyên(ba lăng->vũ lăng->bạch thủy->phục lưu->đào hoa nguyên) - phượng tường 

lâm du quan - dương châu 

lưu tiên động tầng 6(phượng tường->long môn->hoàng hà) - tương dương 

đại tù động(ba lăng->vũ lăng) - phượng tường 

lão hổ động (phượng tường->long môn->hoàng hà) - dương châu 

long nhãn động(đại lý->điểm thương sơn) - đại lý

81-90 

băng hà động(phượng tường->vĩnh lạc) - phượng tường 

cán viên động(long môn->hoàng hà) - dương châu 

lưỡng thủy động(lâm an->la tiêu sơn hoặc long tuyền->nhạn đăng sơn) - đại lý 

phi thiên động(biện kinh->chu tiên) - biện kinh 

phù dung động(thành đô->giang tân) - thành đô 

thanh khê động(lâm an->long tuyền) - đại lý 

vô danh động(đại lý->thạch cổ) - đại lý 

sa mạc địa biểu - lâm an 

trường bạch sơn - tương dương

tiến cúc động(dương châu->thục cương) - dương châu 

3 tầng sa mạc - lâm an 

trường bạch bắc - biện kinh 

trường bạch nam - phượng tường 

tuyết báo động tầng 8(long môn->dược vương) - dương châu 

mạc cao quật(long môn trấn) - thành đô 

phong lăng độ(long môn trấn) - tương dương

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended