Previous Page of 8Next Page

thời hạn - thời hiệu

spinner.gif

VD: Thời hạn này đặc biệt được thể hiện trong các giao dịch về hợp đồng mua bán tài sản. 

Thời hạn yêu cầu bảo vệ quyền lợi: 

Là thời hạn mà trong thời gian đó chủ thể có quyền được yêu cầu Tòa Án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp của mình.  

Hết thời hạn thực hiện quyền này nếu không thuộc trường hợp bắt đầu lại thời hiệu, hoặc rơi vào thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự thì chủ thể có quyền yêu cầu bị mất quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi. 

Thời hạn thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ dân sự: là khoảng thời gian mà chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự có quyền yêu cầu hoặc thực hiện những hành vi nhất định. 

VD: Theo Điều642-BLDS thì người thừa kế có quyền từ chối di sản trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày mở thừa kế, thời hạn 6 tháng đó là thời gian thực hiện quyền của người thừa kế mà quá thời gian đó người thừa kế mất quyền này.

2.3.Dựa vào tính xác định. 

Thời hạn xác định: là loại thời hạn được quy định rõ ràng bằng cách xác định chính xác thời điểm bắt đầu, kết thúc. 

Thời hạn không xác định: là loại thời hạn trong đó chỉ quy định một cách tương đối khoảng thời gian mà không xác định chính xác thời gian đó.Trong trường hợp này, luật thường sử dụng các thuật ngữ: " kịp thời", "khoảng thời gian hợp lý", " khi có yêu cầu"... 

3.Phương pháp tính thời hạn 

3.1. Phương pháp tính 

Bộ luật dân sự nước ta quy định thống nhất cách tính thời hạn theo dương lịch. 

Một phương pháp rất phổ biến và thông thường theo quan niệm của nhân dân là xác định khoảng thời gian được tính bằng năm, tháng, tuần, ngày, đôi khi là giờ. 

a- Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, một tháng, nửa tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì thời hạn đó được tính như sau: 

- Một năm là 365 ngày 

- Nửa năm là sáu tháng 

- Một tháng là ba mươi ngày 

- Nửa tháng là mười lăm ngày 

- Một tuần là bảy ngày 

- Một ngày là 24 giờ 

- Một giờ là sáu mươi phút 

- Một phút là sáu mươi giây 

b- Trong trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì thời điểm đó được quy định như sau: 

- Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng 

- Giữa tháng là ngày thứ mười lăm của tháng 

- Cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng 

c- Trong trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm thì thời điểm đó được quy định như sau: 

- Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng một 

- Giữa năm là ngày cuối cùng của tháng sáu 

- Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng mười hai 

Thời hạn còn có thể được tính bằng lấy một sự kiện làm mốc. 

Ví dụ: Trong hợp đồng vận chuyển bằng đường thủy thì thời gian bắt đầu hoặc kết thúc thời hạn phụ thuộc vào các yếu tố thiên nhiên: Trời mưa, mùa nước...

3.2.Thời điểm bắt đầu thời hạn

Đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó không những là thời điểm để tính thời hạn mà còn là mốc đánh dấu thời điểm phát sinh hậu quả pháp lý của thời hạn.

Previous Page of 8Next Page

Comments & Reviews (10)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended