Previous Page of 153Next Page

Cemil Meriç-Jurnal1

spinner.gif

Jurnal  

Cemil Meriç  

BÜTÜN ESERLERİ 1  

Cilt 1 • 1955-65

6 . BASKI

CEMİL MERİÇ, kendini "Yazar ve hocayım. Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete  

sunmaktır" diye tanımlayan özgün bir fikir adamıdır. 1916'da Hatay'da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı  

sırasında Yunanistan'dan göçmüştü. Fransız idaresindeki Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan  

Antakya Sultanisi'nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı.  

İstanbul'a gidiş gelişlerinde Nazım Hikmet, Kerim Sadi gibi Türk sosyalistleriyle ilişkiye girdi. Stalin'in  

Teori ve Pratife'ini çevirdi. "Hatay hükümetini devirmeye çalıştığı" suçlamasıyla yargılanıp hapis yattı. 

1940'da İstanbul Üniversitesi'ne girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Mükemmel düzeyde  

Fransızca okuyup yazan Meriç, İngilizceyi anlıyor, Arapçayı -kendi ifadesiyle-"söküyor"du. Elazığ'da  

(1942-45) ve İstanbul'da (1952-54) Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, 

Ayın Bibliyografyası dergilerinde yazmaya başladı. İÜ'de okutmanlık yaptı (1946-74), Sosyoloji  

Bölümünde ders verdi (1963-74). 1955'de, gözlerindeki miyopinin artması sonucu görmez oldu, ama  

olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmedi. 20. Asır, Dönem, Yapraklar, Yeni insan, Kubbealtı, Türk  

Edebiyatı dergilerinde yazılan yayımlandı. Hisor dergisinde "Fildişi Kuleden" başlığıyla sürekli denemeler  

yazdı. 1974'de emekli oldu ve yılların birikimini ardarda kitaplaştırmaya girişti. 1984'de önce beyin  

kanaması, ardından felç geçirdi, 13 Haziran 1987'de vefat etti. İlk telif eseri Balzac üzerine küçük bir  

incelemeydi. Hint Edebiyatı (1964) daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basıldı. Saint- 

Simon, tik Sosyolog tik Sosyalist, 1967'de çıktı. 1974'den sonra yayımlanan kitapları şunlardır: Bu Ülke(1974, 5 baskı), Ümrandan Uygarlığa (1974, 2 baskı), Magaradakihr (1978,2 baskı), Kırk Ambar (1980),  

Bir Facianın Hikâyesi (1981), Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden İrfana (1985). Cemil Meric'in  

kimisinin izini kendi de yitirdiği ve "kitapçıda kayboldu"*diye andığı çok sayıda çevirisi arasında Uriel  

Heyd'in Ziya Göljalp. Türk Milliyetçiliğinin Temelleri (1980), Thornton Wilder'm Köprüden Düşenler  

(1981) ve Maxime Rodinson'un Batı'yı Büyüleyen İslâm (1983) adlı eserleri sayabiliriz.

 

İletişim Yayınları 189 • Cemil Meriç Bütün Eserleri 1 ISBN 975-470-279-5

1. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Ağustos 1992  

2. BASKİ ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Eylül 1992  

. 3. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. Ş. Ekim 1992 '  

4. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. S. Kasım 1992 .  

5. BASKI ©İletişim Yayıncılık A. S. Kasım 1993  

6. BASKI ©iletişim Yayıncılık A. Ş. Mart 1995  

KAPAK Ümit Kıvanç DİZGİ Maraton Dizgievi DÜZELTİ Sezar Atmaca KAPAK BASKISI Sena Ofset  

İÇ BASKI ve CİLT Şefik Matbaası  

İletişim Yayınları  

Klodfarer Cad. İletişim Han No. 7 Cağaloğlu 34400 istanbul Tel: 516 22 60-61-62 • Fax: 516 12 58  

CEMİL MERİÇ  

Jurnal  

CİLT 1  

YAYİNA HAZIRLAYAN Mahmut Ali Meriç  

\I etiş I m  

, İÇİNDEKİLER  

Cemil Meriç Külliyatı ve Jurnal Üzerine 5 JurnaPi Baskıya Hazırlarken 23  

Mahmut Ali Meriç  

1955  

Denize Atılan Şişe 33 • Quinze-Vingts Geceleri 137 * Quinze-Vingts

Geceleri II41 • Jurnal I 43 • Jurnal II44 ' Jurnal III45 • Journal 146 '  

Journal II 47 • Journal III48  

1959  

Jurnal 53  

1963  

Akheron 61 • Birkaç Kozmopolit Üzerine Hiciv Denemesi 62 ' Gerçek

 

Sanat, Kelimeler, Ebediyetin Sırrı Müphem 64 • Cümle ve İnsan 65 '  

Kelimeler 66 • Kitaplar 67 • Kleopatra'nm Burnu 67 * Osmanlıca -Yeni

Türkçe 69 • Günler 73 • Hatıra Defteri 76 • Marksizm'e, İşçi Sınıfına,  

Hazin Bir Maceraya Dair 77 • Mezellet, Deha'nm Annesi 79 • Son  

Putperestler 81 «Ahmet Akat83 • Vazifeden Kaçış 85 • Quinze-Vingts  

Geceleri III86 • "L'Age de Raison" Üzerine Düşünceler ya da Sartre"m  

Erkek Fantoşları 91 • Quinze-Vingts Geceleri IV93 • "L'Age de Raison'un  

Devamı: Kitapta Görmek İstediğimiz Kendimiziz 95 • Quinze-Vingts  

Geceleri V 100 • Dalga Şuurun Derinliklerinden Yükselmiyormuş 103 •  

Bulutlara Benzer Duygular 104 • Rousseau, Comte 104 ' Kaçanlar 105 •

Previous Page of 153Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended