Previous Page of 2Next Page

Tung nguoi chien dau tien cong phong ngu

spinner.gif

TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG

1.Mục đích,phương pháp,yêu cầu

 

1.Mục đích:nhằm tiêu diệt sinh lực địch,phá hủy các hệ thống quân sự trận địa,phương tiện chiến tranh của địch,đánh chiếm các mục tiêu địa hình,địa bàn khu vực quan trọng,tạo thế và thời cơ có lợi để chủ động đánh địch =các hình thức khác

2.Phương pháp:

-tiến công kiên quyết,liên tục và triệt để

-độc lập trong chiến đầu.chủ động hiệp đồng trong chiến đấu

-hành động phải dũng cảm,mưu trí,linh hoạt vận dụng thủ đoạn trong chiến đấu

-đánh nhanh,đánh mạnh tiến chắc,tiêu diệt từng mục tiêu,từ đó tiêu diệt toàn bộ mục tiêu

 3.YÊU CẦU CHIẾN THUẬT

-bí mật,bất ngờ,tinh khôn mưu mẹo,dũng cảm linh hoạt,kịp thời

-biết phát hiện và lợi dụng nơi cơ sở điểm yếu của địch,tiếp cận tới gần,tiêu diệt địch

-độc lập chiến đấu,chủ độn hiệp đồng,liên tục chiến đấu

-phát huy cao độ hiệu quả của các loại vũ khí trang bị để tiêu diệt địch,tiết kiệm đạn dược

-đánh nhanh,sục sạo kĩ.vừa đánh vừa địch vận

*Phân tích:

-ý nghĩa:đây là yêu cầu chỉ đạo về nghệ thuật chiến đấu để người chiến sĩ phát huy được trình độ kĩ-chiến thuật và biến trình độ kĩ-chiến thuật trở thành khả năng chiến đấu

+nội dung:

-bí mật:là dấu kín được mọi hành động không để địch nhìn thấy,nghe thấy,phát hiện thấy

-bất ngờ:về mục tiêu tiến công,hướng tiến công,thời gian tiến công

-tính khôn,mưu mẹo:là khôn khéo,mưu trí,linh hoạt biết lừa được địch

-dũng cảm,linh hoạt,kịp thời:dũng cảm là hành động táo bạo quyết đoán nhưng phải đúng thời điểm,thời cơ hành động phải nhanh chóng chính xác

+biện pháp:nắm chéc địch và địa hình,chuẩn bị chiến đấu đầy đủ và chu đáo,hiệp đồng chặt chẽ với đồng đội,đơn vị bạn trong chiến đấu.Vận đông đúng đường,đúg hướng đã xác định

III.HÀNH ĐỘNG SAU KHI NHẬN NHIỆM VỤ

A.hiểu rõ nhiệm vụ

            1.nguyên tắc

            2.Nội dung

a.nhiệm vụ của tổ:

-mục tiêu đảm nhiệm

-cách đánh

b.Nhiệm vụ cụ thể của từng chiến sĩ

-mục tiêu đánh chiếm

-đường cơ động

-vị trí tạm dừng

-cách đánh

c.Đông đội có liên quan

d.kí tín,ám hiệu ,cách liên hệ hợp đồng báo cáo

e.thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị,sẵn sàng đánh chiếm mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU PHÒNG NGỰ

I.mục đích,pp.nhiệm vụ yêu cầu chiến thuật

1.mục đích:nhằm ngăn chặn,tiêu hao tiêu diệt và đánh bại quân địch tiến công,giữ vững trận đại ,mục tiêu,địa hình,địa bàn khu vực phòng ngự tạo thế và thời cơ có lợi để phản công và tiến công địch

2.Nhiệm vụ:phòng ngự ở phía trước trận địa,2 bên sườn,phía sau trận địa

-tuần tra canh gác,trực ban,trực chiến,

-đánh địch từ xa

3.YÊU CẦU CHIẾN THUẬT

-có quyết tâm chiến đấu cao

-xây dựng công sự chiến đấu ngày càng vững chắc,ngụy trang bí mật

-thiết bị bắn chu đáo,phát huy được hỏa lực chính xác trên các hướng

-kiên quyết giữ vững trận địa

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended