Previous Page of 2Next Page

yaşar kemal 3 anadolu efsanesi

spinner.gif

KİTAP ÖZETİ : 

O Zamanlar İstanbul padişahlık, Bolu beylikti. Bolu Beyi, o zaman Osmanlı padişahları kadar ünlü, yakışıklı ve gençti. Fakat Osmanlı Padişahlarından çok korkardı. Bolu Beyinin en önemli ünü ise yetiştirdiği atlardı.Bolu Beyinin atlarını yetiştiren seyis başı Koca Yusuf'tu.O da dünyaya Bolu Beyi kadar ün salmıştı. 

Şimdi gelelim Koca Yusuf'un hikayesine; Bir zamanlar çok bereketli topraklarda yaşar ve dünyanın en güzel atlarını yetiştirirdi.Daha sonra bu bereketli topraklar zamanla kuraklaşmış ve at yetiştirilemiyormuş.Koca Yusuf'u seven bir atı varmış.Koca Yusuf onu ne kadar kovsa da ertesi gün gelirmiş.Bir gün bu atta kayıp olunca Koca Yusuf ve babası göç etmeye karar vermiş.Fakat babası göç etmeden öldü,ve babası Koca Yusuf'a "Kendi başına buyruk olacağın dünyayı güzel atlarla donatmasını" söylemiş. 

Diyar diyar gezdikten sonra Bolu Beyi'nin diyarına geldi. Koca Yusuf Bolu Beyinin yanında seyis başılık yapmaya başladı. Dünyanın en iyi atları burada yetiştiriliyordu. Deniz kenarında atlarını otlattırırken üç gün arka arkaya erkek at üç dişi atla çiftleşir ve bu atlara da Koca Yusuf gözü gibi bakar.Osmanlı Padişahı bir gün Bolu Beyinden üç tane at ister Bolu Beyi hemen Koca Yusuf'a söyler ve en güzel üç atı vermesini ister.Koca Yusuf'ta deniz kenarında çiftleştirdiği ve çok güzel olan atı Bolu Beyine götürmeyi düşünür.Fakat atlar birden cılızlaşır.Bolu Beyinin huzuruna çıkar.Bolu Beyi atları görünce çok kızar ve Koca Yusuf'un gözüne mil çeker.Koca Yusuf oğlu ile birlikte fakir,bakımsız bir hayat yaşar.Oğlu Ruşan Ali ile Bolu Beyinin ahırına gider ve o üç atın durumunu görür.Ertesi gün Ruşan Ali Bolu Beyinden atı ister Bolu Beyi de verir.Koca Yusuf buna çok iyi bakar. Bakımlı ve çok güzel bir at olmuştur.Atın özelliklerini duyan Bolu Beyi hemen Koca Yusuf'tan almak ister ve Koca Yusuf bunu sezinleyince kaçar ve kurtulur. 

Koca Yusuf hastalanır ve ölür.Oğluna Bolu Beyinden öcünü almasını vasiyet eder. Ruşan Ali'nin adı Körün oğlu olduğundan Köroğlu denir.Köroğlu çocukken Koca Yusuf ve Bolu Beyi,Ruşan Ali ile Bolu Beyinin kız kardeşini nişanını yaparlar.Fakat Bolu Beyi sonradan Osmanlı vezirinin oğluna verir.Düğün sırasında Köroğlu nişanlısını kaçırır. Çamlıbel'i yurt edinirler ama Çamlıbel'de kurnaz köse vardır ve Köroğluna çok yardımcı olur. Köroğlu burada evlenir. 

Köroğlu artık yol keser,kervanları soyar Osmanlı Padişahlarının korktuğu bir hikaye olmuştur.Aşıkların diline düşmüştür. 

KARACA OĞLAN 

Karaca oğlan gurbete çıkar ve diyar diyar gezmeye,yurt edinmek için uğraşmaya başlar Yolda giderken beygirin yükü devrilmiş ve başında tek başına kaldırmaya uğraşan bir adamı görür ve ona yardım eder.Deli Hüseyin Karaca oğlanı obasına götürdü ve Karaca oğlan burada sazıyla türküler söyledi ve obanın sevgisini kazandı.Deli Hüseyin ile kan kardeş oldu. Oba ertesi gün göç etmeye başladı beyin kızının devesi çöktü kaldı. Oba ne yaptı ne etti deveyi kaldıramadı devenin kalkmayacağını anlayan oba göçe devam etti. Deli Hüseyin Karaca oğlanın deveyi kaldırabileceğini düşündü ve Karaca oğlan sazıyla türkü söyleyerek deveyi kaldırdı. Deli Hüseyin, Obaya deveyi Karaca oğlanın kaldırdığını duyunca Karaca oğlan oba tarafından daha çok sevilmeye başlandı. Burada Karaca oğlan ile kız arasında yakınlaşma oldu  

Karaca oğlan obadan ayrıldı fakat kız ile buluşmaya başladı kıza türküler söylüyordu birbirine deliler gibi aşıklardı.İkisi de bir anda kayıp olur oba ile Deli Hüseyin meraklandı Deli Hüseyin durumu anlamıştı.Deli Hüseyin aramaya koyuldu ve ikisini de mağarada buldu. Fakat ikisinin sağ salim kaçamayacağını neyin bunları yakalayıp öldüreceğini bildiği için kızı ayrı bir yere yollayıp kayıp oldum demesini ister.Daha sonra kızı kaçırmaya karar verirler. Deli Hüseyin bu durumu bir arkadaşına açar ve bu arkadaşı gider beye söyler bu arada obanın bu olaydan haberi vardı herkes onu konuşuyor bey hışımla adamlarına onları öldürmesini söyler. Kız bunu yan odada duyar ve gizlice kaçar ve durumu anlatır. Karaca oğlan ve kız obada saklanır halk destek verir. Bey ne yapsa bulamaz 

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (6)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended