Ca dao tình nghĩa

spinner.gif
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu.
- Anh đi làm mướn nuôi ai
Cho áo anh rách, cho vai anh mòn ?
Anh đi làm mướn nuôi con
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc ai.
- Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
- Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long
Con ơi cho trọn hiếu trung
Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.
- Trai mà chi, gái mà chi
Sinh ra có ngãi còn gì là hơn.
- Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hào cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.
- Dì ruột thương cháu như con
Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.
- Ân cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
- Chị em một ruột cắt ra
Chị không em có cũng là như không.
- Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.
- Vợ chồng là ruột là rà
Anh em có cửa có nhà anh em
Sao cho trong ấm ngoài êm
Như thuyền có bến như chim có bầy.
- Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt thương bà bấy nhiêu.
- Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi lửa nhỏ một lời không chê.
- Xấu xa cũng thể chồng ta
Cho dù tốt đẹp cũng ra chồng người
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.
- Đốn cây ai nỡ đứt chồi
Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended