Previous Page of 3Next Page

co ban mach khuech dai

spinner.gif

1 - Mạch khuếch đại 

1.1 - Khái niệm về mạch khuyếh đại . 

Mạch khuyếch đại được sử dụng trong hầu hết các 

thiết bị điện tử, như mạch khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply, 

Khuyếch đại tín hiệu video trong Ti vi mầu v.v ... 

Có ba loại mạch khuyếch đại chính là : 

• Khuyếch đại về điện áp : Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra ta sẽ thu được một tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần. 

• Mạch khuyếch đại về dòng điện : 

Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có cường độ yếu vào, đầu ra ta sẽ thu 

được một tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần. 

• Mạch khuyếch đại công xuất : Là 

mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào , đầu ra ta thu được 

tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, thực ra mạch khuyếch đại công 

xuất là kết hợp cả hai mạch khuyếch đại điện áp và khuyếch đại dòng 

điện làm một. 

1.2 - Các chế độ hoạt động của mạch khuyếch đại. 

Các chế độ hoạt động 

của mạch khuyếch đại là phụ thuộc vào chế độ phân cực cho 

Transistor, tuỳ theo mục đích sử dụng mà mạch khuyếch đại được phân cực 

để KĐ ở chế độ A, chế độ B , chế độ AB hoặc chế độ C 

a) Mạch khuyếch đại ở chế độ A. 

Là các mạch khuyếch đại cần lấy ra tín hiệu hoàn toàn giốn với tín hiệu ngõ vào. 

 

Mạch khuyếch đại chế độ A khuyếch đại 

cả hai bán chu kỳ tín hiệu ngõ vào  

* Để Transistor hoạt động ở chế độ A, ta phải định thiên sao cho điện áp UCE ~ 60% ÷ 70% Vcc. 

* Mạch khuyếch đại ở chế độ A được sử dụng trong các mạch trung 

gian như khuyếch đại cao tần, khuyếch đại trung tần, tiền khuyếch đại v 

v.. 

b) Mach khuyếch đại ở chế độ B. 

Mạch khuyếch đại chế độ B là mạch chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ của 

tín hiệu, nếu khuyếch đại bán kỳ dương ta dùng transistor NPN, nếu 

khuyếch đại bán kỳ âm ta dùng transistor PNP, mạch khuyếch đại ở chế độ 

B không có định thiên. 

 

Mạch khuyếch đại ở chế độ B chỉ khuyếch 

đại một bán chu kỳ của tín hiệu ngõ vào. 

* Mạch khuyếch đại chế độ B 

thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại công xuất đẩy kéo như 

công xuất âm tần, công xuất mành của Ti vi, trong các mạch công xuất 

đẩy kéo , người ta dùng hai đèn NPN và PNP mắc nối tiếp , mỗi đèn sẽ 

khuyếch đại một bán chu kỳ của tín hiệu, hai đèn trong mạch khuyếch đại 

đẩy kéo phải có các thông số kỹ thuật như nhau : 

* Mạch khuyếch đại công xuất kết hợp cả hai chế độ A và B . 

 

Mạch khuyếch đại công xuất Âmply có : Q1 khuyếch đại ở 

chế độ A, Q2 và Q3 khuyếch đại ở chế độ B, Q2 khuyếch đại 

cho bán chu kỳ dương, Q3 khuyếch đại cho bán chu kỳ âm. 

c) Mạch khuyếch đại ở chế độ AB. 

Mạch khuyếch đại ở chế độ AB là mạch tương tự khuyếch đại ở chế độ B , nhưng có định thiện sao cho điện áp UBE 

sấp sỉ 0,6 V, mạch cũng chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ tín hiệu và khắc 

phục hiện tượng méo giao điểm của mạch khuyếch đại chế độ B, mạch này 

cũng được sử dụng trong các mạch công xuất đẩy kéo . 

d) Mạch khuyếch đại ở chế độ C  

Là mạch khuyếch đại có điện áp UBE 

được phân cự ngược với mục đích chỉ lấy tín hiệu đầu ra là một phần 

đỉnh của tín hiệu đầu vào, mạch này thường sử dụng trong các mạch 

tách tín hiệu : Thí dụ mạch tách xung đồng bộ trong ti vi mầu. 

 

Ứng dụng mạch khuyếch đại chế độ C trong 

mạch tách xung đồng bộ Ti vi mầu. 

2 - Các kiểu mắc của Transistor 

2.1 - Transistor mắc theo kiểu E chung. 

Mạch mắc theo kiểu E chung có cực E đấu 

trực tiếp xuống mass hoặc đấu qua tụ xuống mass để thoát thành phần

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended