Tải truyện từ wattpad

spinner.gif

Tải truyện từ wattpad - Download books from wattpad:
* Tính năng:
- Tải truyện từ trang http://www.wattpad.com về máy tính ở dạng TXT chỉ cần thông qua ID của truyện.
- Hỗ trợ tải nhiều truyện liên tục.
- Hỗ trợ tải các part trong cùng 1 truyện mà không cần truy cập từng part để lấy ID.
- Hỗ trợ nối các part trong 1 truyện về 1 file (nếu có nhiều part trong 1 truyện).
- Hỗ trợ đổi tên file thành tên không dấu theo tiêu đề truyện (nếu có tiêu đề, nếu không tiêu đề thì sử dụng dạng Wattpad-ID) và đuôi txt.
- Hiển thị tiến trình tải truyện (part số/ tổng số part, % download cho mỗi part).
- Hiển thị tốc độ tải trên đường truyền internet (trung bình và hiện tại) cho mỗi part (kb/s).
- Ghi nhật ký các file đã tải về và kích cỡ từng file vào file đuôi lst (dạng. cho mỗi 1 file đã tải). Có thể dùng link trong đây để tải truyện (đuôi jar) về điện thoại hỗ trợ java để đọc.
* Cách dùng:
- Chạy file watpad.exe (nếu Vista trở lên yêu cầu chạy với quyền admin để có thể truy cập internet và tải file về máy).
- Mở truyện trên http://www.wattpad.com, lấy số ID của truyện. Ví dụ với link sau thì ID là 1006427
  (http://www.wattpad.com/1006427-s%E1%BA%AFc-hi%E1%BB%87p-ng%E1%BA%ADn-thu%E1%BA%A7n-ng%E1%BA%ADn-%C3%A1i-mu%E1%BB%99i-1828-full)
- Copy số ID này vào dòng "Down load ID:", sau đó nhấn "Nhận" để tải truyện về máy và lưu ở file dạng text.
  File có đuôi TXT dùng để đọc hay chuyển sang định dạng khác hoặc sao chép và up lên tài khoản của mình.
- Nếu muốn tải nhiều file thì dùng bất kể ký tự nào (ngoài các ký tự số từ 0 đến 9) để làm dấu ngăn cách trong dòng "Down load ID:".
* Link tải:
- Download 3 file sau vào cùng 1 thư mục (ví dụ C:\Downloads\):
http://vnbis.com.vn/webservice/files/BZipLight.dll
http://vnbis.com.vn/webservice/files/msvbvm60.dll
http://vnbis.com.vn/webservice/files/Watpad.exe
- Mở note và soạn nội dung sau rồi lưu lại với tên WatpadReg.bat cùng thư mục 3 file trên:

@echo off
copy BZipLight.dll /-y %windir%\system32\BZipLight.dll
copy msvbvm60.dll /-y %windir%\system32\msvbvm60.dll
regsvr32 BZipLight.dll

- Nháy đúp để chạy file đăng ký WatpadReg.bat
- Dùng Watpad.exe để tải văn bán bình thường
(WinVista và Windows7 cần đổi thành nháy phải, run as administrator)

 

Bình luận & Đánh giá (19)library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị