Previous Page of 2Next Page

ma so bi mat cua dien thoai trung quoc

spinner.gif

I. TỔNG HỢP CÁC MÃ TRÊN MÁY MP3-MP4 TRUNG QUỐC 

Mã Reset mặc định dành cho người sử dụng (Default user code): 1122, 3344, 1234, 5678 

Mã kỹ thuật (Engeneer mode): *#110*01#. 

Mã dành cho nhà sản xuất (Factory mode): *#987#. 

 Set UART  Device Cho phép cổng COM (Enable COM port): *#110*01# UAR115200PS Config 

Phục hồi cài đặt mặc định khi xuất xưởng (Restore factory settings): *#987*99# 

Điều chỉnh độ tương phả màn hình (LCD contrast): *#369#. 

Phiên bản phần mềm (Software version): *#800#, *#900#. 

Chuyển về Tiếng Trung: *#0086#. Sau đó bấm thêm phím gọi. 

Chuyển về Tiếng Việt: *#00846#. Sau đó bấm thêm phím gọi. 

Chuyển về Tiếng Anh: *#0044#. Sau đó bấm thêm phím gọi, PRIVATE "TYPE=PICT; ALT=". 

- Các mã Reset cơ bản của các máy MP3-MP4 Trung Quốc: 

Trong một số trường hợp, mở máy sau vài giây tự động tắt, bạn có thể dùng một trong các lệnh sau để khắc phục: 

*#9246*357# 

*#77218114# 

*#881188# 

*#118811# 

*#19992006# 

*#19912006# 

#*7781214# 

#*94267357# 

*#3646633# 

II. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY CECT 

1. CECT 929: 

Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*" sẽ thấy xuất hiện "LOCK CODE", ấn xác định sẽ thấy mật mã 

2. CECT 628: 

Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*" sẽ thấy xuất hiện "LOCK CODE", ấn xác định (OK) sẽ thấy mật mã. 

3. CECTi890, i899: chức năng unlock 

Không gắn SIMCARD ấn các phím:*544*745625# 

4. CECT 9596: Lệnh xem phiên bản: 2945#*# 

5. CECT 386/286: Chức năng unlock 

Không găn SIMCARD, ấn 112, ấn ##1001#, mật mã mặc định là 0000, sau đó ấn tiếp 112. 

6. Q618, Q500, T9000: chức năng unlock 

#7233 ấn phím gọi máy sẽ về mã reset 0000 

7. CECT F16: *#*#1705#46: Khôi phục cài đặt gốc 

8. CECT 508: 

Gắn SIM, mở máy, vào #*8000#, xuất hiện "LOCK CODE" ấn OK sẽ thấy mật mã 

9. CECT D820: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#19992006# 

10. CECT S500: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#77218114#, *#881188# 

11. CECT C600: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#881188#

III. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY FLYM100 software version: ####0000# 

2040(i) reset defaults: *#987*99# Send 

MX200 reset defaults: *#987*99# Send 

MX200 software version: *#900# Send 

SL300m reset defaults: *#987*99# Send 

SL300m software version: *#900# Send 

SL500 reset defaults: *#987*99# Send 

MP500 software version: *#900# Send 

MP500 reset defaults: *#987*99# Send 

MP500 software version: *#900# Send 

Set language to English: *#0044# Đặt ngôn ngữ tiếng Anh 

Set language to Russian: *#0007# Đặt ngôn ngữ tiếng Nga

IV. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY KONKA 

C926 software version: *320# Send 

C926 set default language: *#0000# Send: Đặt ngôn ngữ mặc định. 

C926 set English language: *#0044# Send: Đặt ngôn ngữ tiếng Anh 

Service codes Gstar: 

GM 208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*# 

Set language to English" *#0044# 

Set language to Russian: *#0007# 

KONKA 3118/3118+ 

0000: Mã mặc định. 

*3118#: Phiên bản phần mềm. 

#1001#: Khoá. 

*94726501#: Nhận diện CARD. 

*94726501#: Giải trừ khoá mạng. 

- KONKA 3228 

##1001#: unlock. 

*0519#: Phiên bản phần mềm. 

*94726501#: Giải mã nhận diện CARD. 

-KONKA 3238/7388 

1234: mã mặc định. 

19980722: Unlock KONKA 3238. 

*#300#: Phiên bản phần mềm. 

*#301#: Mã test. 

- KONKA 3268/3268+ 

0000: Mã mặc định. 

*#0000#: Phiên bản phần mềm. 

#1001#: Giải trừ mật mã. 

- KONKA 3288 

0000: Mã mặc định. 

##1001#: Mã unlock. 

*0519#: Phiên bản phần mềm. 

*94726501#: Giải khoá mạng. 

- KONKA 5238 

0000: Mã mặc định. 

*5238*#2002#: Unlock KONKA 5238. 

*5238#: Phiên bản phần mềm. 

*5238*00#: Vào tin tức giải mã khoá. 

-KONKA A68 

#20040122# + Phím gọi: Unlock (có thể giải quyết máy bị đứng hình, trở về mặc địng 0000). 

0#*80##*1700#: Mật mã giải khoá. 

*#99*#: Xem phiên bản. 

*#301#: Mã kiểm tra màn hình tất cả máy. 

#09#: Mã kiểm tra chuông tất cả máy. 

#07#: Vào trạng thái chờ của máy. 

-KONKA C688/ C699/ C869 

**0102#: System reset, để mở khoá. 

Mở máy sau đó vào mã **0102#, màn hình xuất hiện "system reset", sau đó tắt máy, tự động mở máy và hiển thị "formatting fngs...", máy sẽ được xoá tất cả các mã khoá, trở về cài đặt khi xuất xưởng.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended