Previous Page of 21Next Page

ANGELICA ZAMBRANO TESTIMONY TAGALOG

spinner.gif

MAY 28, 2013 AKO SI JAY-AR SIMON SEBASTIAN AY BINANTAAN NG ILANG MGA TAO NA TANGGALIN KO NA ANG TESTIMONY NA ITO. PERO HINDI KO TATANGALIN ITO!!!!

 

 

 

 

I-edit unang kabanata ni Jay-ar Simon Sebastian noong Biyernes, Hulyo 29, 2011 nang 9:43 AM  

Maghanda sa

pagharap sa iyong

Dios!

 

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo,

ni Angelica Zambrano

 

Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang Angelica ay pinagpakitaan

ng mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo. Nasaksihan niya

nananangis si Hesus habang nakamasid Siya sa laksa-laksang kaluluwang napapahamak

magpakailanman, isang daigdig na tumanggi sa Kanya, isang Iglesia o mga mananampalataya na

ang karamihan ay hindi handa para sa Kanya, sangkatauhan na huminto sa pagsaksi sa mga

napapahamak, at isang pang-aliwang industriya na inaakit maging ang mga bata para kay satanas.

Nasaksihan niya ang maraming mga hinahangaan nating sikat na kasalukuyang personalidad na

nagdurusa sa Hukay (impierno); mga mang-aawit, mga nagbibigay ng aliw, at maging ang isang

papa (pinaka mataas na pari). Ipinakita rin kay Angelica kung papaano ang Kaharian ng Langit ay

maluwalhati nang naigayak at handa na, isang maluwalhating lugar na di masayod ng kaisipan, na

kung saan walang masamang nananahan. Bagaman si Hesus ay babalik lamang para sa mga taong

Binanal, marami sa mga anak ng Dios ay Hindi magiging handa sa araw na iyon, at maiiwan sa

isang daigdig na guguho. www.divinerevelations.info/tagalog

 

(From video Interview, originally in Spanish, Minimally Abridged, Location: El Empalme,)

 

Maxima (ang Nanay):

 

Ang pangalan ko ay Maxima Zambrano Mora at kami ay dumadalo sa "Casa

de Oracion" Church sa El Empalme. Nag-aayuno kami sa loob ng 15 araw,

at malakas na nananangis sa Dios. Sumama rin ang aking anak na si

Angelica. Habang kami ay nag-aayuno sa loob ng 15 araw, nagkaroon ako

ng kakayanang makakita ng higit sa pangkaraniwan, na hindi ko pa nagawa

kailan man. Kami ay nananalangin at nag-aayuno sa retreat o campo,

nagpatuloy kaming nananalangin at nananangis ng malakas sa aming

tahanan, nagaantay na mangusap sa amin ang Dios.

 

Binigyan ako ng Panginoon ng higit na sigla. Dahil sa aming mga pagsubok, kalimitan ay handa na

kaming sumuko, subalit laging naroon ang Panginoon upang kami ay tulungan. Ibinigay Niya sa

amin ang Jeremiah 33:3 "Tumawag ka sa akin, at ako ay tutugon sa iyo, at ipapakita sa iyo ang

mga bagay na dakila at kamangha-mangha, na hindi mo nalalaman." Ang aking anak na babae ay

mariing hinihiling iyon sa Panginoon, bagaman hindi ko ito alam noong pahahong iyon.

 

1

 

Angelica (Ang anak na babae):

 

Ang ngalan ko ay Angelica Elizabeth Zambrano

Mora. Ako ay 18, at nag-aaral sa "Colegio José María

Velazco Ibarra", rito sa El Cantón, El Empalme,

Ecuador. Una kong tinanggap si Kristo noong ako ay 12,

subalit sinabi ko sa aking sarile, "Wala sa aking mga

kaibigan ay evangelicals (namumuhay sa salita ng Dios)

at pakiramdam ko ay kakaiba kapag kasama sila.”, kaya

ako ay lumakad papalayo mula sa Dios, at namuhay ng

isang masama, karima-rimarim na pamumuhay. Subalit ako ay hinugot ng Dios

mula roon. Sa aking ika 15 kaarawan, ako ay napanumbalik sa Panginoon, subalit ako ay

nagdadalawang isip pa rin. Sinasabi ng Bibliya (James 1:8), "Ang taong pabago-bago ng isipan ay

hindi panatag sa lahat ng kanyang mga lakad" at isa ako sa mga taong ganoon. Sinasabi ng aking

tatay, "Hindi ka dapat maging ganyan, mukha itong masagwa, ito’y hindi tama," subalit ako ay

sasagot, "Ganito talaga ako, at ang gusto kong maging, walang sinumang magsasabi sa akin kung

ano ang dapat kong maging ako, o kung ano ang dapat kong gawin, o kung papaano akong

manamit, o kumilos.” Siya ay tutugon, "Itutuwid ka ng Dios. Babaguhin ka Niya.”

 

Noong aking ika-17 kaarawan, napalapit ako ng higit sa Panginoon. Noong Abril 28 lumapit ako sa

Kanya at sinabi, "Panginoon, masama ang aking pakiramdam, alam ko na ako ay isang

Previous Page of 21Next Page

Comments & Reviews (37)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended