Koyal Group : Tokyo Japan

spinner.gif

Finansmarkedene vedtatt et bredt forsiktig tone som en stor uke i form av sentralbanken møter og økonomiske data utgivelser som fikk i gang

Federal Reserve,deneuropeiskesentralbankenogBankofEnglanderplanlagtåavslørepolitiskebeslutningerdenneukenmensentungtidsplanglobalmakrodatavilkulminerepåfredagmedjuli ialle viktigeamerikanskenon-farmlønnrapporten

The markets will scrutinise the statement from the Fed’s Open Market Committee for any clues as to when the US central bank might begin scaling back, or “tapering”, its quantitative easing programme.

"I forhold tilFOMCpressemeldingen,forventerviattweakstilsetningenvilværesværtbeskjeden,hvisdeskjerheletatt,"sierSueTrinh,seniorvalutastrategiRBCCapitalMarkets.

"Altijunisetningenerfortsattrelevanti dag, ogsåledesservibørsværtfåendringerpåøkonomisk/inflasjonOutlook.ViforventerikkeendringeriQEdelenavsetningen,enten."

I mellomtidenvilKinaogsåværeifokusseneredenneukendadenoffisielleproduksjonenKjøplederesindeksforjulierutgitt.

ManufacturingPMIprodusertavHSBC/Markitoglansertforrigeukekomen11-månederslav.

KinabekymringervarogsåibevisetternyheteratBeijinghaddebeordretenpresserenderevisjonavregjeringenlåneopptak.

"DetharlengeværtbekymringerattrinneneKinatoketparårsiden for åmotvirkeeffektenavdenglobalefinanskrisenharforlattdenmedenarvavgjeld,myeavdetforkleddiskyggenbanksektorenogdelokalemyndighetene,"saSimonSmith,sjeføkonomvedFxPro.

Tags: the koyal group economic crisis warning, Forsiktigrådersomtravelukebeginner

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended