Previous Page of 118Next Page

Hay danh thuc con nguoi phi thuong trong ban

spinner.gif

ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN

Anthony Robbins

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN MỘT: GIẢI PHÓNG NGUỒN TIỀM NĂNG CỦA BẠN

Chương 1: NHỮNG ƯỚC MƠ CHO ĐỜI MÌNH

Chương 2: NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TẠO SỨC MẠNH

Chương 3: NHỮNG SỨC MẠNH DỆT NÊN CUỘC ĐỜI

Chương 4: NHỮNG NIỀM TIN CỦA TA: SỨC MẠNH XY DỰNG VÀ SỨC MẠNH HỦY HOẠI

Chương 5: THAY ĐỔI CÓ THỂ XẢY RA TRONG NHÁY MẮT KHÔNG?

Chương 6: THAY ĐỔI MỘT THÓI QUEN: KHOA ĐIỀU KHIỂN BẰNG LIÊN TƯỞNG

Chương 7: LÀM THẾ NÀO ĐẠT ĐIỀU BẠN THỰC SỰ MONG MUỐN

Chương 8: HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI

Chương 9: GIỎI VẬN DỤNG NGÔN TỪ SẼ ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG

Chương 10: SỨC MẠNH CỦA NHỮNG ẨN DỤ TRONG ĐỜI SỐNG

Chương 11: MƯỜI CẢM XÚC TẠO SỨC MẠNH

Chương 12: ĐAM MÊ DIỆU KỲ: XY DỰNG TƯƠNG LAI THÔI THÚC

Chương 13: MƯỜI NGÀY THỬ THÁCH TM TRÍ

PHẦN HAI: HỆ THỐNG CHỦ ĐẠO GIÚP LÀM CHỦ ĐỜI MÌNH

Chương 14: ẢNH HƯỞNG TUYỆT VỜI: HỆ THỐNG CHỦ ĐẠO CỦA BẠN

Chương 15: CÁC GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI: LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG CHO BẠN

Chương 16: CÁC NGUYÊN TẮC: LÝ DO BẠN KHÔNG HẠNH PHÚC

Chương 17: NHỮNG BÀI HỌC CỦA KINH NGHIỆM: SỢI CHỈ DỆT NÊN CUỘC ĐỜI

Chương 18: CÁ TÍNH: BÍ QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN

PHẦN BA: BẢY NGÀY ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG VẬN MỆNH CỦA BẠN

Chương 19: VẬN MỆNH CẢM XÚC: THÀNH CÔNG ĐÍCH THỰC DUY NHẤT

Chương 20: VẬN MỆNH THN XÁC: NGỤC TÙ ĐAU KHỔ HAY CUNG ĐIỆN HẠNH PHÚC

Chương 21: VẬN MỆNH CÁC MỐI QUAN HỆ: NƠI ĐỂ CHIA SẺ VÀ QUAN TM

Chương 22: SỐ MỆNH TÀI CHÁNH: PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ LÀM RA CỦA CẢI

Chương 23: SỐNG TRUNG THỰC: QUI LUẬT CƯ XỬ CỦA BẠN

Chương 24: LÀM CHỦ THỜI GIỜ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Chương 25: NGHỈ NGƠI VÀ GIẢI TRÍ: NGAY CẢ THƯỢNG ĐẾ CŨNG NGHỈ MỘT NGÀY!

PHẦN BỐN: BÀI HỌC VỀ VẬN MỆNH

Chương 26: THÁCH ĐỐ TỘT ĐỈNH: SỨC LỰC CON NGƯỜI CÓ THỂ ĐI ĐẾN ĐU

LỜI NÓI ĐẦU

Với tư cách là nhà tâm lý chính của bệnh viện Bellevue, thành phố New York, tôi chứng kiến nhiều mãnh đời khổ đau, không chỉ riêng những bệnh nhân tâm thần, mà cả ở những nhân viên "bình thường","khoẻ mạnh" đang chữa trị cho bệnh nhân. Tôi còn thấy sự bất hạnh cả ở những người tương đối thành công và có địa vị cao đến gặp tôi ở phòng khám tư. Rất thường, sự đau đớn và sự khốn khổ là điều không mong muốn và cuối cùng cũng qua đi khi con người chịu để cho các niềm tin, tình cảm và hành động của họ làm thay đổi qui trình của đời sống. Khổ nỗi nhiều khi họ không làm thế. Họ nấn ná, rồi cố thay đổi kết quả xấu hay thường rơi vào sự lưỡng lự chỉ để than trách cuộc đời khủng khiếp của họ hay bằng cách nào đó được một ai "sắp xếp cho".

Những người có khả năng để nhận ra rằng họ định đoạt kết quả của cuộc sống riêng không phải lúc nào cũng dễ. Thực tế là, nó thường là một công việc có tính chất áp đảo. Do đó, tôi luôn tìm kiếm một phương pháp và những kỹ thuật mới khi làm việc ở bệnh viện và đối với những bệnh nhân riêng của tôi. Năm năm về trước, lần đầu tiên tôi nghe biết về tác phẩm của Tony Robbins và theo một trong những khóa tập huấn của anh ở new York. Tối đó, tôi thấy là, Tony góp phần vào niềm tin của tôi khi cho rằng bất kỳ ai lành mạnh cơ bản đều có thể làm chủ và sống cuộc đời tràn đầy, ngay sau đó, tôi theo khóa học hai tuần có cấp giấy chứng nhận của Tony, cũng như cùng các đồng nghiệp và các bệnh nhân theo tiếp các khóa khác. Tôi gọi đó là khóa"Huấn luyện cơ Bản cho cuộc sống". Rồi tôi giới thiệu hàng loạt băng ghi âm và cuốn sách đầu tay của anh, Năng Lực vô tận.

Mặc dầu một số đồng nghiệp của tôi khó chịu và ngạc nhiên khi tôi giới thiệu những tác phẩm của một thanh niên chẳng có bằng cấp, mà những ai đọc và nghe Tony là đi đến chổ tán thành. Thêm vào tài liệu đúng đắn và dễ lãnh hội, Tony có một tài năng và một phong thái lôi cuốn làm cho điều viết ra của anh dễ nắm bắt.

Previous Page of 118Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended