Previous Page of 3Next Page

Phân phối chương trình THCS Môn Mĩ thuật

spinner.gif

Sở GD & ĐT 

Tuyên Quang

Tài liệu 

Phân phối chương trình THCS 

Môn Mĩ thuật 

(Dùng cho cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2008-2009) 

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI  

CHƯƠNG TRÌNH

1. Kế hoạch và thời gian dạy học 

- Môn Mĩ thuật học 1 tiết/tuần. Cả năm học 37 tuần vẫn là 35 tiết (riêng ở lớp 9 học trong 1 học kì là 18 tiết). Thời gian 2 tuần còn lại (đối với lớp 6,7,8) và 1 tuần đối với lớp 9 dành cho giáo viên và các trường tự bố trí cho phù hợp (có thể cho HS tự ôn tập, rèn luyện kĩ năng hoặc sưu tầm, tìm hiểu mở rộng nhận thức về văn hoá mĩ thuật truyền thống của địa phương...).  

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, khả năng tiếp thu của học sinh, giáo viên có thể tự điều chỉnh nội dung các bài học và các bài kiểm tra cho phù hợp (trên cơ sở bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng). 

- Ở lớp 9 theo chương trình qui định, môn Mĩ thuật chỉ học trong 1 học kì (học kì I). Điểm tổng kết của học kì I cũng là điểm tổng kết cả năm của môn học. 

2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

a. Đổi mới phương pháp dạy học: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tạo điều kiện cho học sinh hứng thú, tích cực chủ động sáng tạo trong học tập.  

b. Kiểm tra đánh giá: 

- Trong một học kì có 4 lần kiểm tra bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. 

- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh chủ yếu dựa trên cơ sở thực hành mĩ thuật (Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật). Hạn chế chỉ dùng hình thức kiểm tra viết bài trả lời câu hỏi. 

- Hoạt động kiểm tra cần linh hoạt. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường, từng lớp, từng đối tượng học sinh, giáo viên có thể sử dụng các hình thức kiểm tra đa dạng, phong phú, phù hợp. Không nên kiểm tra lý thuyết dưới hình thức học thuộc, có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm, thông qua trò chơi, kết hợp kiểm tra kiến thức cũ trước khi thực hành áp dụng hoặc trong khi học kiến thức mới... 

- Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh áp dụng đánh giá bằng cho điểm căn cứ theo Qui chế kèm theo Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

LỚP 6 

Cả năm: 37 tuần, 35 tiết 

Học kì I: 19 tuần, 18 tiết, dành 1 tuần, 1 tiết dạy NGLL 

Học kì II: 17 tuần

HỌC KÌ I 

Tiết 1: Vẽ trang trí - Chép hoạ tiết trang trí dân tộc 

Tiết 2 : Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại  

Tiết 3 : Vẽ theo mẫu - Sơ lược về Luật xa gần 

Tiết 4 : Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu 

Tiết 5 : Vẽ tranh - Cách vẽ tranh đề tài 

Tiết 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 

Tiết 7 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (vẽ hình).  

Tiết 8 : Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225). 

Tiết 9 : Vẽ tranh - Đề tài Học tập 

Tiết 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  

Tiết 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí 

Tiết 12 : Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225). 

Tiết 13 : Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội 

Tiết 14 : Vẽ trang trí - Trang trí đường diềm (Kiểm tra 1 tiết).  

Tiết 15 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1 - Vẽ hình). 

Tiết 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt). 

Tiết 17 : Kiểm tra học kì I: Vẽ tranh - Đề tài tự do. 

Tiết 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông.

HỌC KÌ II 

Tiết 19 : Thường thức mĩ thuật - Tranh dân gian Việt Nam

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended