Ám Dục - Thánh Yêu (FULL)

spinner.gif

Tình hình là giờ mình đã có người cùng edit , nên thơi gian cũng sẽ có nhiều hơn, mình muốn tạo một page cho Ám Dục vì những lí do sau:

1. Mình muốn đó là nơi mọi người có thể bàn luận chia sẻ mọi thứ về truyện, WP cũng có nhiều cái bất tiện cho mọi người khi CM, mọi ng có thể góp ý, chia sẻ, và tụi mình sẽ không bị lỡ mất bất kì cm nào của mọi ng.

2. Mình muốn post ngoại truyên lên page, vì mình chỉ sẽ post lên WP khi truyện kết thúc. 

3. Mình muốn làm một số cover cho tr, tất nhiên cần mọi ng giúp đỡ.

4. Truyện sẽ đc cập nhật, review thường xuyên trên fb.

Và mình muốn mọi người giúp mình góp ý về tên page và cùng xây dưng page.

Tks mọi ng vì đã đọc

Đây là link Page, mới lập nên chẳng có gì trong đó cả:

https://www.facebook.com/AmDucThanhYeu

Comments & Reviews (28)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended