Previous Page of 4Next Page

MobiZone

spinner.gif

Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng | Quy định chung | Giá cước  

 

 

GIỚI THIỆU VỀ MOBIZONE

Gói cước di động nội vùng là loại hình thông tin di động trả tiền trước cho phép thuê bao thực hiện cuộc gọi với mức cước ưu đãi trong một khu vực địa lý do chủ thuê bao lựa chọn;  

Trong zone (Inzone): là trong vùng do khách hàng lựa chọn (phạm vi tỉnh, thành phố). Khách hàng khi ở trong zone, thực hiện các cuộc gọi trong nước sẽ được hưởng mức cước ưu đãi theo quy định của gói cước.  

Ngoài zone (Outzone): là ngoài vùng do khách hàng lựa chọn. Khi khách hàng ra khỏi vùng lựa chọn và thực hiện các cuộc gọi trong nước thì sẽ bị tính cước ngoài zone theo quy định của gói cước.  

Tên gọi của gói cước di động nội vùng: MobiZone.  

Giá cước:  

Gói cước di động nội vùng:  

Mức cước:  

Cước hoà mạng và cước thuê bao tháng: Không cước hoà mạng, cước thuê bao tháng. Khách hàng khi đăng ký hoà mạng mới gói cước di động nội vùng sẽ được cấp bộ trọn gói bao gồm 01 simcard 64K đã được nạp sẵn tiền với mệnh giá tương ứng với giá bán bộ trọn gói.  

Cước thông tin di động:  

Cước cuộc gọi của thuê bao khi ở trong vùng đăng ký (Inzone):

TT 

Cước cuộc gọi khi thuê bao ở trong vùng đăng ký (Inzone) 

Mức cước cuộc gọi 

 

Chưa bao gồm thuế GTGT 

Đã bao gồm thuế GTGT 

 

Cước thông tin gọi nội mạng trong nước: 

900 đồng/phút 

990 đồng/phút 

 

 

- 06 giây đầu: 

90 đồng 

99 đồng 

 

 

- 01 giây tiếp theo: 

15 đồng 

16,5 đồng 

 

Cước thông tin gọi thuê bao cố định nội tỉnh/thành phố (cùng homezone khách hàng đăng ký)* 

1.263,6 đồng/phút 

1.390 đồng/phút 

 

 

- 06 giây đầu: 

126,36 đồng 

139 đồng 

 

 

- 01 giây tiếp theo: 

21,06 đồng 

23,17 đồng 

 

Cước thông tin gọi liên mạng trong nước: 

1.354,5 đồng/phút 

1.490 đồng/phút 

 

 

- 06 giây đầu: 

135,45 đồng 

149 đồng 

 

 

- 01 giây tiếp theo: 

22,58 đồng 

24,83 đồng 

 

Cước thông tin đối với các cuộc gọi và dịch vụ khác 

Áp dụng theo quy định hiện hành 

 

Ghi chú: (*) Cuộc gọi thuê bao cố định nội tỉnh, thành phố (cùng zone đăng ký): là các thuê bao sử dụng đầu số cố định của VNPT (thuê bao cố định, thuê bao Cityphone, thuê bao Gphone).

 

Cước cuộc gọi của thuê bao khi ở ngoài vùng đăng ký (Outzone):

TT 

Cước cuộc gọi khi thuê bao ở ngoài vùng đăng ký (Outzone) 

Mức cước cuộc gọi 

 

Chưa bao gồm thuế GTGT 

Đã bao gồm thuế GTGT 

 

Cước thông tin gọi nội mạng, liên mạng trong nước: 

1.990,91 đồng/phút 

2.190 đồng/phút 

 

 

- 06 giây đầu: 

199,09 đồng 

219 đồng 

 

 

- 01 giây tiếp theo: 

33,18 đồng 

36,5 đồng 

 

Cước thông tin đối với các cuộc gọi và dịch vụ khác 

Áp dụng theo quy định hiện hành 

 

Cước nhắn tin trong nước:

TT 

Loại cước 

Nội mạng (đồng/SMS) 

Liên mạng (đồng/SMS) 

 

Giờ bận 

Giờ rỗi 

Giờ bận 

Giờ rỗi 

 

- Chưa bao gồm thuế GTGT 

263,64 

90,91 

318,18 

227,27 

 

- Đã bao gồm thuế GTGT 

290 

100 

350 

250 

 

Các quy định khác:  

Phương thức tính cước: Ngoài các trường hợp được quy định riêng, cuộc gọi của các thuê bao trả trước sử dụng gói cước MobiZone được tính cước theo phương thức 6 giây + 1 giây (block 6 giây đầu và 01 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo). Cuộc gọi chưa đến 06 giây được thu cước 06 giây. Đối với các cuộc gọi trên 06 giây, 06 giây đầu được thu cước 06 giây, thời gian liên lạc tiếp theo được tính cước mỗi block 01 giây, phần lẻ thời gian cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 01 giây được làm tròn thành một block 01 giây.

 

Quy định chung.  

Thời hạn sử dụng của mệnh giá đối với gói cước di động nội vùng MobiZone:

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended