Previous Page of 7Next Page

Kisah Si Palui (Bahasa Banjar)

spinner.gif

INISIATIFNYA KADADA

PALUI tamasuk bauntung,  

rancak banar dibawa  

pambakal atawa camat  

maninjau, atawa disuruh  

umpat panataran ka Jawa  

atawa ka kuta-kuta lainnya.  

Bahanu sampai batangah  

bulan hingga bila inya bulik  

ka banua, pina ada haja suara  

atawa bahasanya pina  

manyahirip bahasa urang.

Umpamanya, bila ka  

Makassar lalu pina tadangar  

inya bapander bahasa Bugis,  

antekama, manre, tajokajoka.  

Atawa bila inya ka Sunda  

atawa ka Bandung pasti pina  

lancar manyambat kumaha,  

kunaon, matur nuhun.

Kaya itu jua bila inya datang  

matan betawi lalu kaluarlah  

ucapannya gue-gue, lu... lu,  

ke mane, atau cas cis cus  

babapander bahasa Indonesia  

atawa bahasa asing, macam- 

macamlah.

"Kanapa maka sampiyan  

lakas banar katularan bahasa  

urang. Tapi biarpun sampiyan  

tulak atawa madam sampai  

ka Tambilahan atawa ka  

Selangor sana, pasti kada  

kawa diubah lagu kalua-nya,"  

ujar nang bini mahapak.

"Itulah tandanya jauh bajalan  

banyak dilihat dan banyak  

pangalaman," ujar Palui.

"Jauh bajalan, banyak nang  

dilihat dan banyak  

pangalaman tapi kada biasa  

babawaan," ujar bininya.

"Dimaklumi haja umanya ai,  

kamana-kamana itu barakat  

dibawai urang, rami  

bajalanan, guring di hutil,  

makanan dijamin dan dapat  

duit ruku," ujar Palui himung.  

"Ayu umanya lakasi kita  

makanan, parutku sudah  

lapar banar," ujar mambawai  

bininya.

Palui langsung mambuka  

tutudung, mangaut nasi lalu  

mancari'i sambal lumbuk  

padas kasayangannya. "Uiii...  

umanya, mana sambal  

lumbuk kasukaanku," ujar  

Palui mangiyau bininya.

"Hari ini ulun kada baulah  

sambal karna sudah dua hari  

ini urang kadada bajualan  

lumbuk, musim panghujan  

banyak lumbuk nang matian  

dan buahnya guguran," ujar  

bininya.

"Itu artinya ading kadada  

inisiatif, bainisiatiflah, jangan  

kada ingat bila kadada  

lumbuk bainisiatiflah," ujar  

Palui manyuruh bininya sambil  

tangannya manyuap nasi.

Isuknya, imbah bulik matan  

bagawi, Palui langsung  

sembahyang lalu basiap  

handak makan. Kaya biasanya  

inya mulai mambuka tutudung  

makanan sambil maitihi iwak,  

nasi wan gangannya.

"Uiii... umanya, umanya,  

ingatlah ikam pasanku  

samalam, bila kadada lumbuk  

bainisiatiflah supaya tapaluh  

jua makan," ujar Palui  

mangiyau bininya.

"Ampun maaf abahnyalah,  

ulun ingat haja pasan  

sampiyan itu tapi inisiatifnya  

kadada pulang, sudah tuhuk  

ulun takunakan wan kios-kios  

sayuran tanyata kadada  

urang bajualan inisiatif itu,"  

ujar bini Palui pina bingung.

"Ikam pahamlah napa nang  

kumaksud wan insiatif itu?"  

ujar Palui maanyaki bininya  

karna dilihatnya pina bingung.

"Inisiatif itu maksudnya  

lumbuk rawit kalu abahnya?"  

ujar bini Palui manjawab.

"Hahaha... hahaha...," ujar  

Palui paham bahwa bininya  

kada mangarti arti inisiatif.  

Dikiranya inisiatif itu adalah  

lumbuk gasan maulah  

sambal.

MANGIDAM PISANG

KADA sawat ganal anak, bini  

Palui batianan pulang. Hanyar  

bisa batingkaung sudah cagar  

cangul pulang nang saikung.  

Ibarat pabrik kada parnah  

tagana alias baparuduksi  

tarus. Kada nangkaya pabrik  

kayu nang banyak mam-PHK  

pakarjanya karna alasan  

kalangkaan bahan baku wan  

larangnya ungkus paruduksi.

"Uiii... Lui, bahintaluan  

pulangkah iwak?" ujar  

Tulamak manyindir bini Palui  

nang pina rancak muak-muak. 

"Ngalih diatur Mak ai. Kada  

tagantung musim, apakah  

musim hujan atawa musim  

karing, tatap haja pina  

bamula pulang," sahut Palui  

paham nang disindir Tulamak. 

"Kasihan, jangan dipaksaakan  

Lui ai," ujar Tulamak. 

"Kada marasa dipaksa Mak ai  

karna sama-sama mahakuni  

karna kami sudah baisi  

rancana kaluarga," ujar Palui  

lihum. 

"Bujur haja sama-sama  

mahakuni tapi kasihan kada  

ka-awakan, basambung tiap  

tahun," ujar Tulamak. 

"Mulai tadi kudangarakan  

ikam badua pina mamander  

iwak bahintaluan, eeee...  

sakalinya iwak dalam  

kalambu. Iwak dalam  

kalambu itu ibarat iwak  

kalatau dan saban waktu  

batamu maka pasti haja  

bahantup," ujar Garbus nang  

hanyar cangul umpat  

manyahut. 

"Sakali ini biniku mangidam  

ngalih banar mangabulakan  

kahandaknya," ujar Palui. 

"Handak marasani napa Lui?"  

ujar Garbus. 

"Inya handak banar pisang,"  

ujar Palui. 

"Pisang napa Lui? Apakah  

pisang bujuran atawa nang  

saukuran pisang?" ujar  

Garbus manggayai. 

"Pisang itu macam-macam  

ukurannya Lui ai. Apakah  

pisang mahuli nang kacil  

mungil tapi lamak atawa  

pisang paikat nang pina  

malilit atau pisang ambon

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended