Previous Page of 2Next Page

tro choi tap the

spinner.gif

TRÒ CHƠI TẬP THỂ

Tuesday, 6. January 2009, 13:54:49 

Các bạn thân mến, tổ chức trò chơi, cũng như điều động các hoạt động tập thể, là kỹ năng không thể thiếu của ngừơi Đội viên, từ đó giúp các bạn tự tin, vững vàng trứơc đám đông và biết chỉ huy tập thể...

Những trò chơi phạt vui, lý thú

1. Cao cẳng cùng cò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phat: 

- Tập thể cùng hát "Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong" 

- Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu? 

- Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây! 

- Quản trò: Cổ đâu? 

- Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra) 

- Quản trò: Cẳng đâu? 

- Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra) 

Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.

2. Múa đôi

Số người bị phạt: Tuỳ ý (hai hoặc nhiều người nhưng phải chẵn) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phạt: Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản trò bắt một bài hát vui, tất cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ được về chỗ. 

Chú ý: Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to hơn, nhằm hướng dẫn họ dễ tìm ra nhau.

3. Gia đình nhà Gà

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phạt: Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng hát bài "Đàn gà trong sân", người bị phạt nhảy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô phỏng theo bài hát: "Gà mà biết gáy là con gà cha... Đi làng thang trong sân có con gà, có con gà"...

4. Bữa tiệc bò

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phạt: Tập thể cùng nói "Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc". 

Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau: 

- Nhún theo điệu câu nói "Bò nhúng dấm, nhúng dấm". 

- Lắc mông theo điệu câu nói "bò lúc lắc, lúc lắc" 

- Lấy hai tay làm như xẻo mông "bò tùng xẻo, tùng xẻo" 

Chú ý: Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh vòng tròn.

5. Vịt béo

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phạt: Tập thể cùng hát theo thể tự do: "Đàn vịt bầu nó béo ghê. Nó xàng xê, xàng xê, xàng xê, xàng xê" 

Người bị phạt xếp một hàng dọc hoặc vòng tròn, khi hát được cất lên thì người bị phạt cùng đi và làm động tác: 

- Câu 1: đưa 2 tay lên vai và chân đi hình chữ bát 

- Câu 2: đưa 2 tay vòng trước bụng 

- Câu 3: đứng yên tại chỗ và lắc hông qua lại, cuối cùng thì nhảy qua lại

6. Vịt lạ kỳ

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) 

Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng 

Cách phạt: Người bị phạt đứng thành hàng dọc hay vòng tròn. Tập thể cùng hát bài hát "Một con vịt xòe ra hai cái cánh...", người bị phạt đi kiểu khuỵu gối và múa theo lời bài hát. Sau mỗi câu, quản trò hô "vịt què". Người bị phạt làm động tác gãy cánh và múa tiếp. 

Chú ý: 

- Quản trò có thể múa mẫu, cùng hát vỗ tay 

- Quản trò có thể hô những động tác khó hơn. Ví dụ: "vịt béo", "vịt xàng xê" 

- Ai làm đúng, đẹp cho về trước. Ai làm chưa đẹp, tiếp tục phạt trò khác.

7. Chú mèo đáng yêu

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended