gian lan va sai sot

spinner.gif

2. Gian lận và sai sót  

(Fraud and Error) 

2.1 Gian lận (Fraud)

* Khái niệm: 

Là những hành vi chủ ý lừa dối có liên quan đến việc tham ô, biển thủ tài sản hoặc xuyên tạc các thông tin tài chính hoặc giấu giếm tài sản.

* Biểu hiện của gian lận 

+ Giả mạo chứng từ, sửa chữa hoặc xử lý chứng từ theo ý kiến chủ quan  

+ Giấu giếm thông tin, tài liệu  

+ Ghi chép các nghiệp vụ không có thật 

+ Cố ý áp dụng sai chế độ tài chính kế toán 

+ Xảy ra lặp đi lặp lại 

+ Gắn với một lợi ích kinh tế nào đó: ăn cắp, làm giả chứng từ; giấu diếm các khoản nợ xấu

2.2. Sai sót (Error) 

* Khái niệm: 

Là những lỗi không cố ý nhưng làm ảnh hưởng đến hệ thống thông tin và báo cáo tài chính. 

* Biểu hiện: 

+ Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai 

+ Bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc 

+ áp dụng sai chế độ kế toán, tài chính nhưng không cố ý  

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót 

* Các nhân tố bên trong: 

+ Hiệu quả của ICS 

+ Trình độ và đạo đức của các nhà quản lý 

+ Trình độ và ý thức của nhân viên 

+ Cơ cấu tổ chức bộ máy 

+ Tính chất của ngành nghề và đơn vị

Các nhân tố bên trong (tiếp) 

+ Đặc tính của tài sản 

+ Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB 

+ Lương của cán bộ nhân viên...

* Các nhân tố bên ngoài: 

- Chiến lược KD và sức ép bất thường lên doanh nghiệp: 

+ Khách hàng đầu ra 

+ Nguồn cung cấp đầu vào 

+Yêu cầu về thành tích 

+ Yêu cầu về thời gian 

Các nhân tố bên ngoài (tiếp)

- Chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều điểm yếu, nhiều kẽ hở 

- Các biến động kinh tế vĩ mô: lạm phát, lãi suất, tỷ giá... 

- Đối thủ cạnh tranh 

- Tăng trưởng kinh tế 

+ Môi trường kỹ thuật công nghệ 

+ Khi doanh nghiệp nhảy sang kinh doanh 1 lĩnh vực mới

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended