Previous Page of 18Next Page

Cau hoi trac nghiem ATGT

spinner.gif

Câu hỏi trắc nghiệm ATGT 

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, hiểu biết về Luật GTĐB và phục vụ các bạn tham gia giao 

thông. Tôi xin giới thiệu đến các bạn 300 câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm Luật Giao thông đường bộ của 

Cục Đường bộ Việt Nam. Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích và luôn an toàn khi tham gia giao 

thông. 

----------------- 

Câu Hỏi 1 

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ? 

1- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ; 

2- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

Đáp án: 2. 

"Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

Câu Hỏi 2 

Khái niệm "Công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ? 

1- "Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tím hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, 

dải phân cách; 

2- "Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, 

dải phân cách, hệ thống thoát nước và công trình, thiết bị phụ trợ khác. 

Đáp án: 2. 

"Công trình đường bộ" gồm: Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo 

hiệu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và công trình, thiết bị phụ trợ khác. 

Câu Hỏi 3 

Khái niệm "Phần đường xe chạy" được hiểu như thế nào là đúng? 

1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại; 

2- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để 

đảm bảo an toàn giao thông; 

3- Cả hai ý trên. 

Đáp án: 1. 

Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại; 

Câu Hỏi 4 

Khái niệm "Làn đường" được hiểu như thế nào là đúng? 

1- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường; 

2- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an 

toàn. 

Đáp án: 2. 

Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy 

an toàn. 

Câu Hỏi 5 

Khái niệm "Khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng? 

1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các 

xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; 

2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả 

hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; 

3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các 

xe đi qua được an toàn. 

Đáp án: 1. 

Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ 

để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn; 

Câu Hỏi 6 

Khái niệm "Dải phân cách"được hiểu như thế nào là đúng? 

1- Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều chạy riêng biệt; 

2- Là bộ phận của đường để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ; 

3- Cả hai ý trên. 

Đáp án: 3. 

Cả hai ý trên. 

Câu Hỏi 7 

Có mấy loại dải phân cách? 

1- Loại cố định; 

2- Loại di động; 

3- Cả hai loại trên. 

Đáp án: 3. 

Cả hai loại trên. 

Câu Hỏi 8 

Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm "Đường cao tốc" được hiểu như thế nào là đúng? 

1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia đường cho xe chạy theo 

hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác;

Previous Page of 18Next Page

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended