role trung gian

spinner.gif
Rơ-le trung gian thực chất là một rơ-le điện từ có kích thƣớc nhỏ, làm nhiệm vụ khuếch đại hoặc chuyển mạch tín hiệu điều khiển. Trong sơ đồ điều khiển, rơ-le trung gian nằm ở vị trí trung gian giữa thiết bị điều khiển công suất nhỏ và thiết bị điều khiển có công suất lớn hơn hoặc giữa các thiết bị điều khiển công suất nhỏ.
Rơ-le trung gian có cấu tạo tƣơng tự rơ-le điện từ, nhƣng không có cơ cấu điều chỉnh lực hút, yêu cầu phải tác động tốt khi điện áp thay đổi trong phạm vi ( 15%điện áp định mức). Thời gian tác động nhanh hơn và tần số tác động lớn hơn.

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị