The Break Up Planner

14.2K 30 9

by greyyy

Paano kung magkaroon ng serious relationship ang famous Break-Up Planner sa campus? Mahulaan niya kaya kung kailan sila magbre-break?

Link?

http://www.wattpad.com/story/7956964-the-break-up-planner

or click the external link at the right --->