Previous Page of 254Next Page

Krúdy Gyula ÁLMOSKÖNYV

spinner.gif

Krúdy Gyula 

ÁLMOSKÖNYV 

TENYÉRJÓSLÁSOK KÖNYVE 

SZERKESZTETTE ÉS A SZÖVEGET GONDOZTA 

BARTA ANDRÁS 

TARTALOMJEGYZÉK 

ÁLMOSKÖNYV 

ÁLMOK 

BABONÁK 

A KÉZ KÖNYVE 

A SZEGÉNYEK MOSOLYA 

MIT ÁLMODOTT, KEDVES? 

TRÉFÁS ÁLOMFEJTÉS ÉS EGYÉB BABONÁK 

MIT ÁLMODOTT, KRÚDY ÚR? 

AZ ÁLOMLÁTÓK 

A HOSSZÚ ESTÉKRE 

PESTI EMBER NYÁRI ÁLMAI 

HÁROM ÉJSZAKA 

A SZIGETLAKÓ ÁLMAI 

AZ 1933-AS ÁLOM 

A SZERELMES LEVÉL 

A FINOM EMBER BÚCSÚLEVELE 

POSZTRESZTÁNT 

LEÁNYSZÖKTETÉS 

ASSZONYSZÖKTETÉS 

A KEGYES HERCEGNÕHÖZ 

A TEKINTETES KISASSZONYHOZ 

A VIDÉKI HÖLGYHÖZ 

A CIRKUSZ MÛVÉSZNÕJÉHEZ 

A JÓLÁNYHOZ 

A BABONÁS HÖLGYHÖZ 

A FOGADÓSNÉHOZ 

AZ ÖZVEGYASSZONYHOZ 

A PÜNKÖSDI KIRÁLYNÕNEK 

A JÓL ÉRETT KISASSZONYHOZ 

A REGGELIZÕ HÖLGYHÖZ 

FUTTATÁS 

FUTTATÁS 

A DERBY 

KÁRTYA ÉS LÓ 

A RÉGI LÓVERSENYTÉR 

MISSIS KITTIE ÉS FEKETE BÕRÛ KOMORNÁJA 

A BÉKEÉVEK SZÉP EMLÉKEI VASÁRNAP, A KIRÁLY-DÍJON 

AZ ÚJ LÓVERSENYTÉR MEGNYITÁSÁN VISSZATÉRT A RÉGI, SZÉP MÁJUSOK LEVEGÕJE 

AZ ÁLDOTT, JÓ PESTI KÖZÖNSÉG JÉGHIDEG IDÕBEN NÉZTE VÉGIG AZ ÜGETÕ LOVAK 

ELSÕ DÉLUTÁNJÁT 

A SZÁZESZTENDÕS PESTI LÓVERSENY 

AKI SZENT ISTVÁN NAPJÁN MEGGAZDAGODOTT 

A GYOMOR ÖRÖMEI 

MAGYAROS VENDÉGSZERETET 

A PESTI KOSZT 

AKIK AZÉRT UTAZNAK MESSZE FÖLDRE, HOGY JÓL MEGEBÉDELJENEK 

A PESTI EMBEREKET MEG KELL TANÍTANI ENNI! 

PESTI GASZTRONÓMIA, VAGY A FORGALMI ADÓ MULADOZÁSA 

DISZNÓÖLÉS A MARGITSZIGETEN 

KOMÓCSY PECSENYÉJE 

SZÉPVADÁSZNÉ TABÁNI KOCSMÁI 

KÉREK EGY FEKETÉT! 

A NAGY ÉTVÁGYÚ EMBER 

BOLDOG ARANYIFJAK MÁJUSA PESTEN 

ÚJHÁZI LEVESE 

RÉGI MAGYAR ÍRÓ EBÉDJE 

A KONYHA MÛVÉSZETE, ESTERHÁZY ROSTÉLYOSAI 

FARSANGI ÉS BÖJTI ÖRÖMÜNK: A HAL 

EGY FARSANGI LEVES HITELES TÖRTÉNETE 

A BÖJTÖLÉS TUDOMÁNYA 

A GÁBLI TÖRTÉNETE 

RÉGI MAGYARORSZÁG CSEMEGÉJE 

A HÚSVÉTI SÓDAR TITKAI 

MIT EBÉDELT FERENC JÓZSEF 

ÁLMOSKÖNYV 

ÁLMOK 

AZ OLVASÓHOZ 

(Elõszó a II. kiadáshoz) 

Néhány esztendõ alatt megérett Álmoskönyv-em arra, hogy második nyomtatásban adjam õt 

a kezébe, akik Magyarországon és a határain túl is még mindig szeretnek álmodni. 

Szükség volt e második kibocsátásra már csak azért is, mert a könyvárusok polcairól elfogyott 

Álmoskönyv-em; másrészrõl igen sok hiányossága mutatkozott vala a könyvnek. Hiányoztak 

õle mindenféle álmok, amelyeket az emberek álmodni szoktak, és rájuk magyarázatot nem 

álnak. A sok száz levél, amellyel olvasóim felkerestek: arról gyõzött meg, hogy tökéletesnek 

Álmoskönyv-em öregbítésre, bõvítésre szorul. 

Azonkívül az elmúlt években magam is gyarapítottam ismereteimet mindenféle bevált régi 

önyvek és jónak vélt új könyvek olvasgatásával. Megismerkedtem Mesmer tudományával, aki 

õleg kézrátevéssel tudott gyógyítani - én talán az apró betûkkel fogom majd 

azokat a borús gondolatokat, amelyek az embereket egy-egy rossz álom után 

szokták. 

Nincsen rossz álom. 

Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. 

A halottak nem álmodnak, mert hiszen õk már mindent tudnak. 

Tehát a legrosszabb álom sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy még nem léptük át a halál néma 

át; tennivalónk, elfoglaltságunk van a földön. Az álmok mutatják néha balsorsunkat is, 

majd bátran szemközt kell néznünk; de jelentik örömeinket is, amelyek majd felváltják 

üggedtségünket. 

A legrosszabb álomban is van valamely jó. 

Éppen arra való ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle 

álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely õt leginkább megvigasztalja. 

1925. õsz 

A szerkesztõ 

* * * 

MAGYAR EMBER ÁLMAI 

Az emberiség történelme: álmoknak sorozata. Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a 

óféták látásai se egyebek álmoknál. Da-Niel (Dániel) próféta például „meglátta az elmúlt 

ágháborút, és annak végét pontosan jövendölte. Valamennyi bibliai próféta álmodik a 

Megváltóval. A zsidók még ma is várják. 

A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló 

tud eligazodni. Piramisokat építenek az Álom tiszteletére. Könyvtárak telnek meg az Álom 

ányával. 

Aki a világ minden álmát összegyûjteni akarná, hétszer beutazhatná a tengereket, szárazföldeket, 

égis elhullajtana egy-egy álmot valahol, amelyet nem vett észre, és mûve csonka 

Így nagy munkára nem is vállalkozhatunk. Hazánkban maradunk, a magyar ember álmait

Previous Page of 254Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended