Previous Page of 6Next Page

Nhiem vu vl2

spinner.gif

Mặc định

 

Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng ( 184/169 ) .

 

Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2 ) gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) .

 

Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ( Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .

* Cách để qua được Bộ lạc Vương Kỳ :

Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc ( 197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc ) .

Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ .

 

Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Gấm vàng ( hay còn gọi là Tú đoạn ) , 10 cây Mục Lôi Văn đao ( 2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182 ) và 5 cái Chỉ Nam Ngư ( đánh Lưu Khấu ở Long Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197 )

 

Mặc định 

Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi . Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa ( 193/185 ) .

 

Sau đó trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp ( 168/179 ) .

 

Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh ( đánh Sát thủ ngoại tộc ) và 1 bộ Tống quân quân phục ( đánh Tống quân tử sĩ , Tống đao binh ở Nhạn Môn Quan ) .

 

* Cách kiếm Liêu Thông Lệnh : 

Do quái trên này là quái 6x nên khi bạn đánh nó sẽ toàn Kháng không thôi , muốn đánh được nó bạn phải đợi ra được tầng 2 của skill ( xuấn hiện dòng chữ của skill trên đầu ) thì đánh nó mới lên dame

Hoặc bạn cũng có thể pt nhiều người vào cùng đánh cho dễ , hay đi mua từ những người khác .

Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu ( Bộ lạc Vương Kỳ 195/179 ) dò la tin tức .

 

Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn : Tống quân và Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha

 

Tới đây nhiệm vụ tạm thời kết thúc . Vì bản đồ Thiên Môn Trận chưa mở 

__________________

 

Mặc định Phần VIII : Hướng dẫn nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm ( hình ảnh ) 

Phần VIII : Hướng dẫn nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm

Các bạn còn nhớ khi đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 ) trên Bắc Tuyền Châu trong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ không . Khi bạn đánh bại anh ta bạn sẽ cứu được Chung Thị bên cạnh đó còn được 1 cái Mật hàm Chương Vĩ Cương . Bạn right click vào nó để mở nhiệm vụ ra .

 

Bạn về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm ( 223/196 ) .

 

Đối thoại với Hạ Hầu Cầm lần nữa . Cô ta kêu bạn đi Long Tuyền thôn đánh 20 con Hồ ly ( Dương Châu --> Long Tuyền thôn 195/203 ) . Quay về gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa , cô ta đưa cho bạn 3 bức Thư tín

 

Bạn đi liên lạc với 3 người là Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) , Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) , Gia các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) .

Sau đó quay về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa . Sau đó bạn lại gặp Đại phu Trần Mẫn ( Dương Châu 215/201 ) .

 

Ông ta nhờ bạn kiếm Hoàng hổ linh cốt ( đánh Hổ ở Thiếu lâm hoặc Linh Bảo sơn ) .

 

Trần Mẫn sẽ đưa cho bạn Hổ cốt linh phấn

 

Mặc định 

Bạn đem về cho Hạ Hầu Liên ( 202/195 ) .

 

Quay lại gặp Hạ Hầu Cầm , rồi bạn đến Mạnh Nham ( Dương Châu 197/195 ) để hỏi chuyện .

 

Anh ta nhờ bạn đi Long Tuyền thôn đánh Thảo khấu lấy 20 miếng Sinh thiết

Sau đó bạn đi Long Tuyền thôn tìm Hướng Ty Thanh ( 168/185 ) .

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended