Previous Page of 4Next Page

Binh Ngo dai cao Phien am Han Viet, Nguyen van

spinner.gif

Phiên âm Hán Việt: 

-----------------

Đại thiên hành hóa hoàng thượng nhược viết:

Cái văn:

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,  

Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.  

Duy ngã Đại Việt chi quốc,  

Thực vi văn hiến chi bang.  

Sơn xuyên chi phong vực ký thù,  

Nam bắc chi phong tục diệc dị.  

Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,[1]  

Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.  

Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,  

Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.  

Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại,  

Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong.  

Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan,  

Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.[2]  

Kê chư vãng cổ,  

Quyết hữu minh trưng.  

Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà,  

Trí sử nhân tâm chi oán bạn.  

Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân;  

Nguỵ đảng hoài gian, cánh dĩ mãi ngã quốc.  

Hân thương sinh ư ngược diệm,  

Hãm xích tử ư họa khanh.  

Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng;  

Liên binh kết hấn, nẫm ác đãi nhị thập niên.  

Bại nghĩa thương nhân, càn khôn ky hồ dục tức;  

Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mỹ hữu kiết di.  

Khai kim trường, tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa,  

Thái minh châu, tắc xúc giao long nhi hoàn yêu thộn hải.  

Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh,  

Điễn vật chức thúy cầm chi võng la.  

Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh,  

Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở.  

Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha;  

Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ.  

Châu lý chi chinh dao trọng khốn,  

Lư diêm chi trữ trục giai không.  

Quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô,  

Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác.  

Thần dân chi sở cộng phẫn,  

Thiên địa chi sở bất dung.  

Dư:

Phấn tích Lam Sơn,  

Thê thân hoang dã.  

Niệm thế thù khởi khả cộng đái,  

Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh.  

Thống tâm tật thủ giả thùy thập dư niên,  

Thường đảm ngọa tân giả cái phi nhất nhật.  

Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chi thư,  

Tức cổ nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lý.  

Đồ hồi chi chí  

Ngộ mị bất vong.  

Đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì,  

Chính tặc thế phương trương chi nhật.  

Nại dĩ:

Nhân tài thu diệp,  

Tuấn kiệt thần tinh.  

Bôn tẩu tiền hậu giả ký phạp kỳ nhân,  

Mưu mô duy ác giả hựu quả kỳ trợ.  

Đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông;  

Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả.  

Nhiên kỳ:

Đắc nhân chi hiệu mang nhược vọng dương,  

Do kỉ chi thành thậm ư chửng nịch.  

Phẫn hung đồ chi vị diệt,  

Niệm quốc bộ chi tao truân.  

Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần,  

Khôi Huyện chi chúng vô nhất lữ.  

Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm,  

Cố dữ ích lệ chí dĩ tế vu nan.  

Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập;  

Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm.  

Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị;  

Dĩ quả địch chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ.  

Tốt năng:

Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn,  

Dĩ chí nhân nhi dịch cường bạo.  

Bồ Đằng chi đình khu điện xế,  

Trà Lân chi trúc phá khôi phi.  

Sĩ khí dĩ chi ích tăng,  

Quân thanh dĩ chi đại chấn.  

Trần Trí, Sơn Thọ văn phong nhi sỉ phách,  

Lý An, Phương Chính giả tức dĩ thâu sinh.  

Thừa thắng trường khu, Tây Kinh ký vị ngã hữu;  

Tuyển binh tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương.  

Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý;  

Tốt Động chi thi tích dã, di xú thiên niên.  

Trần Hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ;  

Lý Lượng tặc chi gian đố, hựu bạo quyết thi.  

Vương Thông lý loạn nhi phần giả ích phần,  

Mã Anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ.  

Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong;

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended