Previous Page of 31Next Page

bua chu giang gioi

spinner.gif

Tài liệu tham khảo miễn phí

 

 

 

Phù trừ tích

(nghiện tích

thành khối):

 

104

 

BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI - Tiêu Diêu Tử

Phù trị nham

(nhọt, ung

thư): nham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.HỌC TẬP

 

nuốt phù này có

thể giải người bị

tửu tích (rượu

tích), yên tích

(thuốc phiện)

cùng những ham

thú xấu.

 

chứng không

có thuốc trị,

có thể dùng

phù này, mỗi

buổi sáng một

cái, trong 40

ngày.

 

CHÚ  PALI  LÀM  TĂNG  TRÍ  NHỚ,  NHỮNG  GÌ      Đà HỌC  NHIỀU  NĂM

CŨNG KHÔNG QUÊN. 

Pô thí bú rê thí banh nho mà ha nhin năn, ắc ca se quách chắc sa, cắc răn

ắc nol tăn, chắc cắc qua, linh chắc quia, quít chắc quăn. 

(Mỗi  sáng  thức  dậy,đọc  1  hoặc  3  lần  thổi  vô  ca  nước,  dùng  nước        đó  súc

miệng, rửa mặt, vuốt nước đó lên đầu, vổ vổ sau ót.)

Những Thần Chú và Linh Phù Nam Tông này hay lạ ở chổ không dụng công gì

nhiều mà lại rất linh ứng.

TRƯỚC KHI ĐI THI ĐỂ TÂM HỒN YÊN ĐỊNH KHÔNG BỊ HỒI HỘP và

khi THI thì làm bài đạt kết quả tốt; Hoặc mỗi khi lòng hồi hộp hay có chuyện lo lắng

thì bấm 2 ngón chân cái xuống đất, 2 ngón tay cái bấm ngay ngấn đeo nhẫn sát lòng

bàn tay ngay ngón áp út (ngón đeo nhẫn) hít hơi sâu vào bằng mũi và thở ra từ từ

bằng miệng, làm 5, 7 lần như vậy tinh thần sẻ an định, khoan hoà trở lại! sau đó niệm

câu Chú sau đây 3 lần rồi hít sâu vô: 

THÁI  THƯỢNG  THAI  TINH, ỨNG  BIẾN  VÔ ĐÌNH,  KHU  TÀ  PHỘC

MỊ BẢO MỆNH HỘ THÂN, TRÍ TUỆ MINH TỊNH, TÂM THẦN AN NINH,

TAM HỒN VĨNH CỐ, PHÁCH BẤT TÁNG KHUYNH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT

LỊNH. 

 

Chân thành cảm ơn thầy dẫn dắt chúng đệ tử - Tiểu Không, Xuân An Bình, Thế Anh, Hà Nội 2004.

 

 

 

Tài liệu tham khảo miễn phí

 

105

 

BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI - Tiêu Diêu Tử

 

Sau đó có thể trì niệm trong Tâm liên tục câu: 

OM MA NI PÁD MÊ HÙM. 

(khi đọc xong các chú 2 bàn tay bắt Ấn (bấm vào chổ đeo nhẫn) nên vuốt xã ra

trên đầu mình sẻ không xẹt trúng các Vong Linh vô hình bên ngoài xung quanh ta mà

ta không thấy).

ĐẦU ÓC TRỐNG RỖNG, RẤT KHÓ TẬP TRUNG VÀO BẤT KÌ VIỆC GÌ

Bạn cứ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT liên tục trong Tâm mình xem? Niệm

theo lối Ký Số. Hít sâu từ từ vào và niệm bằng ý: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT đến khi

đầy  hơi  trong  buồng  phổi  là  5  lần,  sauđó  nín  giử  hơi  niệm  NAM  MÔ  A  DI    ĐÀ

PHẬT cũng 5 lần, và sau cùng khi thở ra cũng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT đến

Previous Page of 31Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended