Previous Page of 22Next Page

tai lieu

spinner.gif

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
a.    1862
2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a.    1868
3: Huyện Bình Khê nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời làm Tri huyện thuộc tỉnh nào?
a.    Quảng Ngãi
4: Thân Phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
a.    1929
5: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?
a.    Cao Lãnh
6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
a.    1901
7: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
a.    Huế
8: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
a.    Bốn
9: Nguyễn Sinh Cung(Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
a.    1895
10: Thân Phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Nguyễn Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?
a.    1901
11: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 vào năm nào?
a.    1906
12: Nguời thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a.    Nguyễn Sinh Sắc
13: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp - Việt Đông Ba năm nào?
a.    9/1906
14: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?
a.    Năm học 1907 – 1908
15: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?
a.    1905
16: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào năm nào?
a.    5/1908
17: Nguyễn Tất Thành đến Qui Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?
a.    9/1909
18: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a.    9/1910 đến 2/1911
19: Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Lausơ Tơrêvin đang cập bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn và đón khách đi Mác – xây khi nào?
a.    5/6/1911
20: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
a.    6/5/1911
b.    2/6/1911
c.    4/6/1911
d.    5/6/1911
21: Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a.    21 tuổi
22: Nguyễn Tất Thành lần đầu đặc chân lên đất pháp là ngày, tháng năm nào?
a.    30/6/1911
b.    6/7/1911
c.    5/7/1911
d.    15/7/1911
23: Nguyễn Tất Thành nói “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó có thời gian nào?
a.    6/1909
b.    7/1910
c.    6/1911
d.    6/1912
24: Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?
a.    Tháng 9/1911
25: Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
a.    1912 – 1913
26: Nguyễn Tất Thành ở nước Anh Vào thời gian nào?
a.    1914 – 1917
27: Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
a.    Tất cả các công việc trên
28: Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Véc – xây vào ngày tháng năm nào?
a.    18/6/1919
29: Nguyễn Ái

Previous Page of 22Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended