Previous Page of 227Next Page

TUNCAY ÖZKAN DÜNDEN BUGÜNE GIZLI DÜNYANİN BILINMEYENLERI

spinner.gif

MILLI ISTIHBARAT TEŞKILATİ 

MİT 

DÜNDEN BUGÜNE GIZLI DÜNYANİN BILINMEYENLERI 

TUNCAY ÖZKAN

GIRIŞ 

Bu kitap, Türkiye'de üzerinde en çok soru işaretlerinin bulunduğu 

kuruluşlardan birisi olan MİT ve onun bilinmeyenleri üzerine yazılmıştır. 

Kitabı yazarken sıradan, sokaktaki bir Türk yurttaşının MİT hakkındaki 

merakları ile, bu konuda araştırma yapacak insanlara malzeme oluşturacak 

örgütlenmeleri ve eylemleri ortaya çıkarmaya özen gösterdim. 

Kitabı yazma fikri öncelikle Arena için hazırlanmaya çılışılan bir MİT 

belgeselinin araştırmalarının sonucunda ortaya çıktı. 

Araştırmalarımız sırasında en önemli sorun MİT yetkilileriyle bir diyalog 

kurabilmek ve kitaba girebilecek bir görüşler birikimini onlardan 

alabilmek olmuştur. Bunun yapılmaması durumunda tek sesli, renksiz ve 

yanlı gibi görülecek bir çalışmanın ortaya çıkması en büyük korkumuzu 

oluşturmuştur. 

Bu amaçla yapılan başvurulara, uzun süren görüşmelerin ardından olumlu 

yanıtlar alınmıştır. MİT'in bugünkü kadrolarında bulunan en üst düzey 

yetkililerin bir kısmıyla yüzyüze görüşme yapmak mümkün olmuştur. Bu 

görüşmelerin sonucunda MİT'e iletilen yazılı soruların bir kısmına yanıt 

da alınabilmiştir. MİT tarihinde ilk kez, bir kitap için iletilen sorulara 

yanıt vermiştir. Bu ilk örnek, kitapta aynıyla yer almaktadır. Ayrıca bu 

görüşmelerin sonucunda MİT yetkilileri şu an hayattaki en yaşlı mensupları 

ile bir röpörtaj yapmamızı da sağlamışlardır. 

86 yaşındaki bu en eski "Casus" MİT'in kuruluşunu izleyen yıllar ve 1960 

darbesinin sonrasına kadar, Türk gizli servisinin içindeki olaylara ışık 

tutmaktadır. "Neşet Usta" ile yapılan bu röpörtaj, bugüne kadar hiç 

bilinmeyen pek çok olayı yeniden gündeme getirmektedir. Bu röpörtaj da 

kitaptaki yerini almıştır. 

Ayrıca MİT'den emekli olmuş veya ayrılmış çok sayıda kaynak ile görüşmek 

mümkün olmuştur. Bunlardan çok azı görüşmelerde tartışmaya ve eldeki 

bilgileri karşılıklı değerlendirmeye ikna olmuşlar, diğerleri ise bizi 

dinlemekle yetinip ve çalışmalarımızda başarı dileyerek kendilerini 

aramamamızı istemişlerdir... 

Emekli istihbaratçıların aktif halde bulunanlardan daha ürkek oldukları 

hiç kuşku götürmez bir gerçektir. Araştırmalar sırasında ulaşılan insanlar 

ancak araya başka hatırlı dostlarını koyarak görüşmelere ikna 

edilebilmişlerdir. Bu görüşmelerin yapıldığı yerler ve mekanlar çoğu kez 

kalabalık çarşılar, uzun yolculuklara çıkılan araçlar, Hürriyet 

Gazetesi'nin Ankara Bürosundaki Arena bölümü, postane önünde başlayıp 

kasaba veya köy evlerine kadar uzanan bir mekansal farklılaşma içinde 

olmuştur. Bu durumlar istihbarat insanlarının ürkeklik ve açıklama yapma 

korkularının açığa vurmasıdır. 

Konuşurken fotoğraf, film karesi, ses kaydı gibi konularda verilen 

sözlere uyulup, uyulmadığı çoğu zaman yapılan aramalarla peşiktirilmiştir. 

MİT mensuplarıyla yapılan görüşmeler, keçiboynuzu öyküsünü 

anımsatmaktadır. Bir kaşık şekerin tadını alabilmek için, kilolarca 

keçiboynuzu yemek gerekmektedir. MİT ile ilgili görüşmelerde de bir 

kelime ala bilmek için saatlerce dil dökmek gerekmiştir. Güvensizlik bu 

insanların çalışmaları boyunca basına yaklaşım, halkla ilişkiler ve bilgi 

toplama konusunda eğitilmemeleri ve basından kaçmaları gerektiği 

yolundaki şartlandırılmışlıklarının bir ürünü olsa gerektir. 

Bunlara ek olarak MİT'den emekli edilirken ettirilen sadakat yemini bu 

insanları isteseler de konuşmak konusunda bağlamaktadır. 

Kitap ile ilgili araştırmalarımız sırasında ulaşabildiğimiz kadar çok 

yazılı kaynak taranmaya çalışılmıştır. Bu sırada Almanya, Fransa, İtalya, 

Moskova, Amerika nezninde bizzat gidilerek veya mektuplar yazılarak 

araştırma ile ilgili bilgi ve belgeler toplanmaya çalışılmıştır. Bunlar 

sonraki sayfalarda aktarılmaktadır. 

Araştırmalarımız sırasında kimi zaman elimize geçen belgeler sonucu 

kahrolmadık dersek yalan olur. Bunlardan en acı vereni de bir MİT 

raporunda büyük hoca Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katil zanlılarının 

adlarını görmek olmuştur. Bu bölümü okurken sanırız sizin de Türkiye'nin 

içine düştüğü aczi görerek yürekleriniz burkulacaktır. PKK konusundaki

Previous Page of 227Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended