Previous Page of 7Next Page

Thị Trường Độc Quyền Nhóm và Cạnh Tranh Độc Quyền

spinner.gif

Một thị trường cạnh tranh độc quyền có đặc điểm:

· nhiều người bán và người mua,

· các sản phẩm khác nhau, và

· dễ dàng gia nhập và rời bỏ

Thị trường cạnh tranh độc quyền tương tự như thị trường cạnh tranh hoàn hảo trong đó có nhiều người bán và người mua có thể gia nhập hoặc rời bỏ thị trường một cách dễ dàng khi thu được lãi hay chịu lỗ. Mặc dù, một công ty cạnh tranh độc quyền tương tự một công ty độc quyền trong việc sản xuất ra một sản phẩm khác với sản phẩm do tất cả các công ty khác sản xuất trên thị trường. Thị trường nhà hàng tại thành phố New Yorklà ví dụ hay về một thị trường cạnh tranh độc quyền. Mỗi nhà hàng có thực đơn riêng, kiểu trang trí riêng, địa điểm riêng... nhưng phải cạnh tranh với nhiều nhà hàng tương tự khác. (TQ hiệu đính, tương tự, các quán cà-phê, tiệm matxa, tiệm gội đầu. Tuy ly cà-phê có thể gần giống nhau, nhưng các cô phục vụ viên không có giống nhau).

Do mỗi công ty sản xuất một sản phẩm khác biệt, công ty sẽ không mất hết khách hàng nếu công ty tăng giá. Vì vậy, một công ty cạnh tranh độc quyền có một đường cầu sản phẩm có độ dốc xuống dưới. Như được chỉ ra trong Chương 8 và Chương 10, bất cứ khi nào công ty có một đường cầu có độc dốc xuống dưới, đường danh thu cận biên của công ty nằm dưới đường cầu của nó. Biểu đố dưới đây minh hoạ cho mối quan hệ tồn tại giữa đường cầu và đường doanh thu cận biên của một công ty cạnh tranh độc quyền.

Dù biểu đồ trên có vẻ giống như đường cầu và đường doanh thu cận biên của một công ty độc quyền, vẫn có sự khác biệt quan trọng. Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, số lượng công ty thay đổi khi các công ty gia nhập hoặc rời bỏ thị trường. Khi các công ty mới gia nhập thị trường, các khách hàng được dàn trải cho số lượng công ty lớn hơn và cầu về sản phẩm của mỗi công ty giảm. Số lượng công ty tăng cũng có xu hướng dẫn tới tăng độ co giãn của cầu về sản phẩm của mỗi công ty (do cầu co giãn hơn khi có nhiều hàng hoá thay thế hơn tồn tại). Biểu đồ dưới đây minh hoạ cho sự dịch chuyển trên đường cầu của một công ty điển hình xảy ra khi có thêm các công ty gia nhập một thị trường cạnh tranh độc quyền.

Cân bằng về ngắn hạn và dài hạn trên thị trường cạnh tranh độc quyền

Biểu đồ dưới minh hoạ một sự cân bằng có thể về ngắn hạn với một công ty điển hình trên một thị trường cạnh tranh độc quyền. Như với bất kỳ công ty tối đa hoá lợi nhuận nào, một công ty cạnh tranh độc quyền tối đa hoá lợi nhuận của nó bằng cách sản xuất tại mức sản lượng mà tại đó MR = MC. Trong biểu đồ dưới, điều này xảy ra tại mức sản lượng Q0. Giá được quyết định bởi số lượng người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua Q0đơn vị hàng hoá. Trong ví dụ dưới đây, đường cầu cho thấy một mức giá sẽ là P0 khi Q0 đơn vị hàng hoá được bán.

Trong một ngành độc quyền, lợi nhuận kinh tế có thể được duy trì vô hạn do tồn tại những rào cản của việc gia nhập thị trường. Tuy nhiên, trong một ngành cạnh tranh độc quyền, lợi nhuận kinh tế tồn tại do việc có thêm các công ty gia nhập thị trường. Khi có thêm các công ty gia nhập thị trường, cầu với sản phẩm của mỗi công ty sẽ giảm và trở nên co giãn hơn. Mặc dù, điều này làm giảm cầu, dẫn tới giảm mức lợi nhuận kinh tế của một công ty điển hình. Việc gia nhập thị trường tiếp tục cho tới khi nào một công ty điển hình nhận được mức lợi nhuận kinh tế bằng 0. Khả năng này được minh hoạ trong biểu đồ dưới đây.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended