qua trinh len men ruou etylic

spinner.gif
*Kn: là qtr phân hủy chuyển hoá đg glucos dưới td của các chủng giống VSV trong đk yếm khí tạo thành rượu etylic gp C02 và NL
*cơ chế : C6H12O6à2C2H5OH +2CO2+Q(yếm khí )
*VSV: saccharomycess;saccharomyces cerevisiace;saccharomyces uvarum
*đk: có VSV
-trong đk hiếm khí
-to:5-45: 5-15oC lên men lạnh.từ 16-45 lên men nóng
-pH 4-8: 4-6 sp chủ yếu là rượu;từ 6-8 sp rượu và sp phụ khác ax acetic,glycerin,aldehit
* cơ chế : nếu cơ chất ban đầu của qtr nên men ko phải là đg thì qtr sẽ xảy ra 2 gđ dưới td của 2 nhóm VSV
Gđ 1: phân giải ác hợp chất phức tạp(tinh bnootj...)àglucose
Gđ 2: lên men
*ứng dụng :SX rượu bia nc giải khát.ủ men t/ăn chăn nuôi gia súc

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended