xa khuan la gi neu hinh thai tich chat cau xa khuan

spinner.gif
KN: Xk : là cơ thể hình sợi đơn or đa bào thuooccj nhóm nhân giả prokyota kích thước =VK dao động từ 0,5-2,5µm
Xk có thể dạng sợi sợi thường ko có vahcs ngăn ko tự đứt đoạn bắt màu gam dương hieus khí sống hoại sinhlaf chủ yếu ko snh nha bào
Cơ thể chia làm 4 loại hnhf thái or 10 dạng hnhf thái
4 dạng : chân chim ,răng lược,chum quả xaowns or khối xoắn
10 dạng: đót dài,đốt ngắn,dốt chum,đốt xoắn,đốt chân chim,đôt xoắn chùm,đốt cong,đốt hình sao,đốt xoắn ốc,đôt chùm xoắn ốc

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended