Guyon Boso Jowo

spinner.gif

Kerja pancen ora gampang

G : Kowe nduwe omah opo ora.....? 

a : dereng.... 

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene 

a : Lho kok ngaten........? 

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan. 

a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih. 

G : Yo malah ora ketompo 

a : Lho kok ngaten.....? 

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae. 

******************** 

G : Kowe nduwe motor opo ora....? 

b : Mboten. 

G : Ora ketompo 

b : Lho kok mboten ketompo ? 

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit. 

b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki. 

G : Wah malah ra ketompo.... 

b : lho kok ngoten 

G : Tempat parkire wis ra cukup. 

******************** 

G : Kowé wis lulus sarjana tenan.....? 

c : sampun pak.... 

G : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayarémurah 

c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi 

G : Malah ora ketompo..... 

c : Lho kados pundi to....? 

G : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo. 

******************** 

G : Kowé seneng guyon opo ora ? 

d : Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé. 

G: Ra ketompo..... 

d : waa......kok ngoten? 

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress. 

d : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon. 

G: Malah ora ketompo. 

d : Lho kok...... 

G: Engko kowé mung email emailan sing lucu....... 

******************** 

G : Kowé mau mréné numpak opo ? 

e : Nitih mobil 

G : Kowé ora ketompo 

e : Sebabipun ? 

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus 

e : Wo, kulo wau namung mboncèng, kok 

G : Tambah ora ketompo 

e : Lho, lha kok ... ? 

G : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi ! 

¬******************** 

G : Anakmu akèh opo sithik ? 

f : Kathah pak 

G : Kowé ora ketompo 

f : Sebabipun ? 

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus 

f : Lha wong namung anak adopsi, kok. 

G : Tambah ora ketompo 

f : Lho, lha kok ... ? 

G : Gawé anak baé aras2en, opo manèh nyambut gawé 

******************** 

G : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ? 

h : Dèrèng 

G : Kowé ora ketompo 

h : Sebabipun ? 

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ? 

h : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok 

G : Tambah ora ketompo 

h : Lho, lha kok ... ? 

G : Kowé rak mung arep keminter, to ? 

******************** 

G : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung 

k : Dèrèng 

G : Kowé ora ketompo 

k : Sebabipun ? 

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti kantoré ? 

k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok 

G : Tambah ora ketompo 

k : Lho, lha kok ... ? 

G : Kowé senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to ? 

******************** 

G : Kowé kerep loro ? 

m : Mboten 

G : Kowé ora ketompo 

m : Sebabipun ? 

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering 

m : Wah, sakjanipun nggih asring 

G : Tambah ora ketompo 

m : Lho, lha kok ... ? 

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren. 

******************** 

G : Kowé biso main Internét ? 

n : mBoten 

G : Kowé ora ketompo 

n : Sebabipun ? 

G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet) 

n : Wah, sakjanipun nggih saged 

G : Tambah ora ketompo 

n : Lho, lha kok ... ? 

G : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa ! 

******************** 

G : Kowe waras opo ora? 

o : Lha, kulo nggih waras to Pak. 

G : Ra ketompo....... 

o : Kenging nopo .....? 

G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene. 

o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan. 

G : Malah ra ketompo...... 

o : Pripun to niki....? 

G : Mengko aku duwe saingan..........

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended