Previous Page of 2Next Page

52 cau

spinner.gif

300 CAU HOI TRAC NHIEM TT HCM

Câu 1 : Thân phụ HCM là Nguyễn Sinh Sắc ,ông sinh năm nào ? 

b : 1862

Câu 2 : Thân mẫu HCM là bà hoàng Thị Lan , Bà sinh năm nào ? 

c : 1868

Câu 3 :Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất vâo năm nào ? 

a : 1895

Câu 4 : Đến Huế lần thứ nhất , HCM ở đó thời gian bao lâu ? 

b : 6 năm

Câu 5 : Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào ? 

c :1906

Câu 6 : Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai ? 

b :Nguyễn Sinh Sắc

Câu 7 : Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp - Việt Đông Ba vào năm nào ? 

b :9/1906

Câu 8 : Nguyễn Tất Thành trúng tuyển vào trường Quốc học Huế năm học nào ?  

b :Năm học 1907 - 1908

Câu 9 : Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được nghe khẩu hiệu Tự Do - Bình Đẳng - Bắc Ái vào năm nào ? 

c :9/1905

Câu 10 : Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào thời gian nào ? 

c :5/1908

Câu 11 : Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở Phan Thiết vào năm nào ? 

c :9/1910

Câu 12 : Trường Dục Thanh ở Phan Thiết được thành lập vào năm nào ? 

c :1907

Câu 13 : Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào ?  

a :9/1910 đến 2/1911

Câu 14 : Nguyễn Tất Thành tìm đén hãng Năm Sao đang cặp bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác -xây khi nào? 

b :2/6/1911

Câu 16 : Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi ? 

c :21

Câu 17 : Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc nhắc lại ' Khi tôi độ 13 tuổi,lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp : Tự do, bình đẳng , bác ai _ và từ thưở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau những từ ấy'" vào năm nào?  

c :1923

Câu 18 : Từ 6/1911 đến cuối 1913, NAQ làm phụ bếp thuỷ thủ trên các tàu từ Đông Nam Á sang Châu Âu tới nước nào ? 

a : Pháp ,Ý 

b :Tây Ban nha, Bồ Dào Nha 

c :Các nước châu Phi 

d :Tất cả các nước trên.

Câu 19 :Từ năm 1914 đến cuối 1917 , Nguyễn Tất Thành ở nước Anh, Người đã làm những công việc gì ? 

a :Lao động chân tay đốt lò. 

b :Quét tuyết  

c :Phụ bếp 

d :Tất cả các công việc trên Đ

Câu 20 : Nguyễn Tất Thành ký tên NAQ gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị hoà bình Vec xay vào ngày tháng năm nào ? 

b :18/6/1919

Câu 21 : NAQ đọc Sơ thảo lần thứ nhát Luận cương về vấn đề thuộc địa của Lênin vào năm nào ?  

b : Tháng 7 năm 1920

Câu 22 : NAQ dự đại hội Tua tán thành quốc tế 3 tham gia thành lập ĐCS Pháp khi nào ? 

c :Tháng 12năm 1920

Câu 25 : Chủ tịch HCM có tên là gì vào năm 1911 ? 

c :Nguyễn Tất Thành D

Câu 26 : Bối cảnh quốc tế lúc Nguyễn Sinh Cung (HCM) ra đời có 2 mâu thuẫn cơ bản.Trong 3 mâu thuẫn dưới đây mâu thuẫn nào ko phù hợp với thời kỳ này? 

c : Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc . Đ

Câu 27 : Xã hội VN vào cuối thế kỷ 19 có những mâu thuẫn chủ yếu nào ? 

a : Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược (Đ )

Câu 28 : Thân phụ HCM qua đời năm nào ? 

b : 1929

Câu 29 : Thân phụ HCM qua đời tại đâu ? 

c : Cao Lãnh - Đồng Tháp

Câu 30 :Thân mẫu HCM mất năm nào ? 

b : 1901

Câu 31 : Thân mẫu HCM bà qua đời ở độ tuổi bao nhiêu ? 

c : 33 tuổi 

Câu 32 : Thân mẫu HCM bà mất ở đâu ? 

c : Huế

Câu 33 : Thân phụ HCM cụ qua đời ở độ tuổi bao nhiêu ? 

c : tuổi 67 

Câu 34: Thân mẫu HCM sinh được mấy người ? 

c : Bốn

Câu 36 : Nguyễn Tất Thành đã tâm sự " Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ chở vềgiúp đồng bào chúng ta . " Câu nói đó vào thời gian nào ? 

c : 6/1911

Câu 37 : Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hóa Pháp là thời kỳ học ở trường Pháp - Việt , Nhất là ở trường Quốc học Huế.Thời kỳ đó anh đã từng đọc các tác phẩm nào ?

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended