Previous Page of 210Next Page

Thuc Hanh Benh Tim mach

spinner.gif

NguyÔn l©n viÖt 

(Chñ biªn) 

Thùc hμnh 

BÖnh tim m¹ch 

Nhμ xuÊt b¶n Y häc 

2003

LỜI NÓI ĐẦU 

Bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta vui mừng chứng 

kiến và tiếp thu những thành tựu phát triển của khoa học kỹ 

thuật nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của con 

người. 

Tuy vậy, chúng ta cũng không khỏi lo âu bởi mô hình 

bệnh tật đã có những sự thay đổi theo chiều hướng của các nước 

đang phát triển. Trong các loại bệnh lý đó, bệnh tim mạch là một 

trong những bệnh đang có xu hướng tăng nhanh một cách rõ rệt 

ở nước ta. 

Trong thời gian gần đây, các bác sỹ của chúng ta đã tiếp 

thu và ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong 

chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, từ đó đã cải thiện được 

hẳn tiên lượng bệnh và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 

Tuy nhiên, khối lượng kiến thức và những hiểu biết mới 

trong lĩnh vực tim mạch thì ngày càng gia tăng, nhưng điều kiện 

trang thiết bị thực tế tại nhiều tuyến của chúng ta còn chưa đáp 

ứng được một cách đầy đủ. Vì vậy, các thầy thuốc nhiều khi sẽ 

khá lúng túng trong thực hành chẩn đoán và điều trị cho các 

bệnh nhân tim mạch. 

Xuất phát từ thực tiễn công tác điều trị và giảng dạy trong 

nhiều năm, tập thể các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Tim mạch, 

Trường Đại học Y Hà nội và một số cộng sự đã cố gắng tham 

gia biên soạn quyển sách này. 

Với phương châm là bám sát thực tế, dễ dàng ứng dụng 

nhưng cũng không kém phần cập nhật, chúng tôi đã cố làm hết 

sức mình trong việc biên soạn để phù hợp với những yêu cầu nói 

trên. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi cố gắng cập nhật 

những thông tin mới nhất có thể có trên nền tảng những kiến 

thức kinh điển đã biết trong lĩnh vực tĩnh mạch. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách "Thực hành Bệnh Tim 

mạch" này không chỉ dành cho các bác sỹ chuyên khoa tim 

mạch mà có thể còn giúp ích cho các bác sỹ thực hành nói chung 

cũng như để các sinh viên y khoa tham khảo thêm trong học tập. 

Y học là một ngành khoa học có lượng thông tin được bổ 

sung và đổi mới hàng ngày. Mặt khác, sự hiểu biết của chúng tôi 

còn có hạn và thời gian biên soạn khá sát sao nên quyển sách 

này chắc chắn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất hoan 

nghênh và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của 

các bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. 

CÁC TÁC GIẢ 

CHỦ BIÊN 

Phó giáo sư, Tiến sỹ NGUYỄN LÂN VIỆT 

Tham gia biên soạn: 

Thạc sỹ NGUYỄN LÂN HIẾU 

Thạc sỹ PHẠM MẠNH HÙNG 

Tiến sỹ ĐỖ DOÃN LỢI 

Bác sỹ NGUYỄN NGỌC QUANG 

Thạc sỹ PHẠM THÁI SƠN 

Phó giáo sư, Tiến sỹ NGUYỄN LÂN VIỆT 

MỤC LỤC 

1. Đau thắt ngực không ổn định ......................................................... 1 

2. Đau thắt ngực ổn định .................................................................... 17 

3. Nhồi máu cơ tim cấp....................................................................... 35 

4. Biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp......................................... 53 

5. Sốc tim ................................................................................................ 75 

6. Rối loạn lipid máu ........................................................................... 85 

7. Tăng huyết áp.................................................................................... 95 

8. Tai biến mạch máu não ................................................................121 

9. Tách thành động mạch chủ .........................................................139 

10. Điều trị một số rối loạn nhịp tim thường gặp ........................167 

11. Thấp tim............................................................................................219 

12. Hẹp van hai lá .................................................................................231

Previous Page of 210Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended